Witamy na portalu KPT

RODO

Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniższe informacje są niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych jest Kielecki Park Technologiczny- jednostka budżetowa Gminy Kielce z siedzibą w Kielcach: 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@technopark.kielce.pl , tel. +48 41 278 72 00,
3) Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji umów / projektów / innych tym podobnych, zgodnie z ich przeznaczeniem, czasem trwania oraz ustawowym okresem archiwizacji.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b w/w rozporządzenia,
5) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
6) Każdy, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
7) Każdy, którego dane dotyczą mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie realizacja niektórych procedur z nimi związanych.

Kalendarz wydarzeń

123456789101112131415161718192021222324252627282930
 • LINCOR SOFTWARE POLSKA Sp. z o.o.
 • Akademia MUAY THAI KIELCE
 • WN Legal
 • SimpleOutsourcing.pl Tercz Kaleta Molęda Spółka jawna
 • Pegasystems Software Limited
 • BBV Komponenty
 • ESCO Paweł Jamrożek
 • Navimatik Sp. z o.o.
 • IMA TECHNIK Sp. z o.o.
 • Net Media Broker
 • Kamaprops
 • Autenta Sp. z o.o.
 • LLENTAB sp. z o.o.
 • VIVE Group
 • SABIKAR Sp. z o.o.
 • Medinice S.A.
 • UNIVER Polska Sp. z o.o.
 • LYOFOOD Sp. z o.o.
 • Exentis Sp. z o.o.
 • BASKO-WRAP Liliana Skowron, Jacek Balcerzak Spółka Cywilna
 • KOWENT ERGO Sp. z o.o.
 • Transition Technologies S.A.
 • Doradztwo Podatkowe Grażyna Sobolewska
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Tropextrakt Polska Sp. z o.o.
 • ROOT BD - Nowoczesne Budownictwo Drewniane
 • Creo Concept
 • ape - Alternatywny Projekt Patrycja Biernacka
 • Pracownia projektowa WITO
 • Fundacja Rozwoju Przemysłu
Rozwój Polski Wschodniej

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Działanie 1.3. Wspieranie Innowacji.

Kielecki Park Technologiczny posiada
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
wg normy PN-EN ISO 9001-2009

Copyright by Kielecki Park Technologiczny. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by LabDesign KPT, CMS by Producer