Witamy na portalu KPT

RODO

Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniższe informacje są niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych jest Kielecki Park Technologiczny- jednostka budżetowa Gminy Kielce z siedzibą w Kielcach: 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@technopark.kielce.pl , tel. +48 41 278 72 00,
3) Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji umów / projektów / innych tym podobnych, zgodnie z ich przeznaczeniem, czasem trwania oraz ustawowym okresem archiwizacji.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b w/w rozporządzenia,
5) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
6) Każdy, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
7) Każdy, którego dane dotyczą mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie realizacja niektórych procedur z nimi związanych.

Kalendarz wydarzeń

123456789101112131415161718192021222324252627282930
 • Stepsystems Sp. z o.o.
 • Piotrowski Software
 • Schwarz Technology Poland Sp. z o.o.
 • AE Steel Sp. z o.o.
 • PRINT MEDIA STUDIO Sp. z o.o.
 • Domat Consulting
 • AQUATECH S.A.
 • Akademia MUAY THAI KIELCE
 • KOWENT ERGO Sp. z o.o.
 • Land Art Park Sp. z o.o.
 • BASKO-WRAP Liliana Skowron, Jacek Balcerzak Spółka Cywilna
 • Mastertherm Polska Sp. z o.o.
 • Centrum Badań i Certyfikacji Sp. z o. o.
 • Fundacja Rozwoju Przemysłu
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • ape - Alternatywny Projekt Patrycja Biernacka
 • Trans Assist Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
 • Polskie Centrum Doradztwa Energetycznego
 • Didactix IT Sp. z o. o.
 • Pracownia projektowa WITO
 • CABIOMEDE Sp. z o.o.
 • VIVE Group
 • LLENTAB sp. z o.o.
 • NOVAREG Sp. z o.o.
 • Medinice S.A.
 • BC&D BFQS SP. Z O.O. S.K.A
 • Brigade Electronics ( Polska ) Sp. z o.o.
 • GNS Systemy Informatyczne
 • Zakład Aktywności Zawodowej
Rozwój Polski Wschodniej

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Działanie 1.3. Wspieranie Innowacji.

Kielecki Park Technologiczny posiada
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
wg normy PN-EN ISO 9001-2015

Copyright by Kielecki Park Technologiczny. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by LabDesign KPT, CMS by Producer