Wizyty Studyjne

Kielecki Park Technologiczny to jeden z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków innowacji w Polsce.

 


 

Jego atutami są: doskonale wyposażona i atrakcyjnie zlokalizowana infrastruktura, preferencyjne warunki wynajmu, a także  szeroki wachlarz usług biznesowych i rozwojowych dla startupów oraz mikroprzedsiębiorstw. Wizyty studyjne w KPT przygotowano z myślą o przedstawicielach władz miasta, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych i wszystkich instytucjach, które chcą lepiej poruszać się w tematyce ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Oferujemy możliwość spotkania z ekspertami Kieleckiego Parku Technologicznego z wiodących działów KPT i firm Parku.

 

Program

W trakcie spotkania w Kieleckim Parku Technologicznym uczestnicy mają szansę zapoznać się z działalnością naszej Instytucji w obszarze innowacji, transferu technologii, wspierania przedsiębiorczości, inkubowania młodych firm oraz edukacji.

Tematy które poruszamy to m.in.:

  • Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości. Kto w Polsce zajmuje się przedsiębiorczością i innowacjami?
  • Park technologiczny, naukowy, a może przemysłowy, inkubatory, akceleratory? Podobieństwa i różnice modeli.
  • Koncepcja parku – inkubatora - centrum przedsiębiorczości krok po kroku. Od czego zacząć?
  • Planowanie inwestycji. Praktyczne porady, jak zagospodarować teren, jak określić funkcje instytucji.
  • Zarządzanie infrastrukturą. Co outsourcingować, a co robić samemu?
  • Finansowania działalności parku – inkubatora – centrum przedsiębiorczości, struktura budżetu, źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych i rozwojowych.
  • Oferta parku. Inkubacja i akceleracja, szkolenia, doradztwo i transfer technologii.
  • Jak wspierać rozwój przedsiębiorczości – dobre praktyki.
  • Jak osiągnąć efekt synergii? Kryteria selekcji i doboru firm do parku – inkubatora, specjalizacja lokatorów budowa pożądanego ekosystemu i utrzymywanie relacji z firmami.

Ostateczny program oraz czas trwania wizyty dopasowujemy zawsze do potrzeb grupy.
Współpracujemy z firmą cateringową zlokalizowaną na terenie KPT. Zainteresowanym grupom służymy w organizacji lunchu bądź poczęstunku.

 


 

Dowiedz się jak rozwijać przedsiębiorczość od najlepszych

Wizyty studyjne organizowane są odpłatnie. Cena jest uzależniona od czasu trwania wizyty, programu i usług dodatkowych.

 


 

Więcej informacji

 

tel: 41 278 72 22
anna.lipska@technopark.kielce.pl