Technopark Kielce DIH

W dzisiejszym cyfrowym świecie wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach nabiera coraz większego znaczenia.

Zmienia się sposób, w jaki działają firmy, pozwalając im stać się bardziej wydajnymi, opłacalnymi i konkurencyjnymi.

 

Cyfryzacja umożliwia firmom usprawnienie ich działalności, obniżenie kosztów i zwiększenie produktywności.

Dzięki cyfryzacji procesów firmy mogą automatyzować zadania, ograniczać produkcję prowadzoną w tradycyjny, manualny sposób i poprawiać dokładność.

Automatyzacja prowadzi do lepszej obsługi klienta, krótszych czasów reakcji i lepszego zadowolenia odbiorców.

 

Kielecki Park Technologiczny od 1 stycznia 2023 roku stał się Ośrodkiem Innowacji Cyfrowej i zaoferuje wsparcie dla prawie 200 przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego.

Zakres projektu i pomocy będzie zawierał szeroki wachlarz usług w zakresie cyfryzacji, od oceny dojrzałości cyfrowej do wdrożenia nowych rozwiązań.

 

Celem projektu jest stworzenie w regionie świętokrzyskim skutecznego i rozpoznawalnego ekosystemu wspierającego procesy cyfryzacji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, współpracującego z europejską siecią ośrodków innowacji cyfrowych. Ułatwiając dostęp w formule one stop shop z pakietem usług doradczych i szkoleniowych umożliwimy efektywną, cyfrową transformację organizacyjną oraz cyfryzację oferty produktowej przedsiębiorstw. Ma to być magnesem dla zainteresowanych przedsiębiorstw i szansą na ich rozwój.

 

Grupą docelową TKDIH są przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego, należące do sektora MŚP z branż zgodnych ze specjalizacjami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego w

  1. zasobooszczędne budownictwo
  2. przemysł metalowo-odlewniczy
  3. przetwórstwo spożywcze/rolnictwo
  4. turystyka zdrowotna  prozdrowotna
  5. ICT – specjalizacja horyzontalna
  6. zrównoważony rozwój energetyczny
  7. branża targowo-kongresowa.

 

 

 

 

Wartość projektu to 4 333 572,70 €.

 

W skład konsorcjum wchodzą:

Gmina Kielce/ Kielecki Park Technologiczny (lider)
Politechnika Świętokrzyska
Fundacja Rozwoju Przemysłu
Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Optibuy Sp z o.o.
ITM CODE Sp z o.o.
Infover Spółka Akcyjna
Altar Sp. z o. o.
CABIOMEDE Sp. z o.o.
EDTECHHUB Ventures

 

Na przewidywane efekty oddziaływania projektu składać się będą:
- utworzenie standardów działania w wiodących firmach zarówno w wymiarze branżowym, jak i lokalnym,
- wykorzystanie najnowszych technologii cyfrowych,
- wspieranie i stymulowanie procesu wdrażania innowacji, podniesienie świadomości i umiejętności w sferze cyfryzacji.
To wszystko pobudzi potencjał do zbudowania know-how niezbędnego do kreowania nowych produktów i usług, a co za tym idzie - do wzrostu efektywności w zakresie gospodarowania zasobami własnymi i podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Komisji Europejskiej w ramach programu Cyfrowa Europa (Digital Europe) oraz Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-27.
Wartość Projektu (łączny koszt): 20 441 462,71 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 10 220 731,35 zł

 

Więcej szczegółów na stronie: https://dih.technopark.kielce.pl/

 

Zapraszamy do kontaktu:

cyfryzacja@technopark.kielce.pl

tel.: 41 278 72 00