Centrum ICT

Część KPT dedykowana branży teleinformatycznej. Z sal szkoleniowych i sprzętu, mogą korzystać zarówno lokatorzy, jak i firmy zewnętrzne.

 


 

Kielecki Park Technologiczny w odpowiedzi na zapotrzebowanie  sektora teleinformatycznego  utworzył Centrum Kompetencji ICT. Tutaj realizowane są projekty i programy nakierowane na wsparcie sektora teleinformatycznego. Prowadzone są także zajęcia podnoszące kwalifikacje pracowników firm, studentów oraz mieszkańców regionu w obszarze inteligentnej specjalizacji „Technologie informacyjno-komunikacyjne”.

W skład Centrum Kompetencji ICT wchodzą: dwie  sale teleinformatyczne wyposażone w najnowocześniejsze stanowiska komputerowe, sala Akademii CISCO wraz ze stanowiskami dostosowanymi do realizacji ścieżek szkoleniowych Cisco Certified Networking Associate, CCNA Security oraz Cisco Certified Security Professional. Jednocześnie w Centrum Kompetencji ICT może szkolić się 45 osób.

 

 

Zapraszamy do korzystania z naszych szkoleń:

 


 

 

 

 

 

 


 


 

Więcej informacji

Anna Pabian-Lipska
tel: 41 278 72 22 lub 278 72 00 wew. 1022
anna.lipska@technopark.kielce.pl

 


 

 

Regulaminy i dokumenty