Własność intelektualna

Ochrona Własności Intelektualnej to usługa świadczona przez Kielecki Park Technologiczny - kolejny rodzaj wsparcia skierowanego do przedsiębiorców, zwłaszcza tych stawiających pierwsze kroki w biznesie. W drodze przetargu ogłoszonego przez Urząd Patentowy RP wyłonieni zostali tzw. operatorzy usług w każdym z województw. Jednym z takich operatorów jest KPT, który realizuje usługi wspólnie z rzecznikiem patentowym.

 


 

Rekrutację firm do programu prowadzi Urząd Patentowy. Po zakwalifikowaniu się przedsiębiorstwa do programu, urząd kieruje je do operatora z województwa, w którym jest zarejestrowane.

 

Kto może skorzystać z usługi w ramach projektu?

- firmy z sektora MŚP, czyli mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa,
- firmy prowadzące działalność mieszczącą się w obszarze tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS),
- przedsiębiorstwa, które wraz z udzielonym dofinansowaniem na usługę nie przekroczą limitu tzw. pomocy de minimis,
- przedsiębiorstwa zarejestrowane jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie unijne można uzyskać na pokrycie 90% lub 95% kosztów usługi identyfikacji własności intelektualnej świadczonej w ramach projektu. Zakwalifikowane firmy zyskują wiedzę, jak chronić swoją własność intelektualną, czyli np. logo, tajemnicę przedsiębiorstwa, wynalazki, projekty wzornicze itp., jakie korzyści mogą czerpać z ochrony własności intelektualnej, jak uzyskać patent, jak korzystać z praw autorskich, jak konstruować umowy z pracownikami, mając na względzie własność intelektualną.

Jak złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek wystarczy kliknąć LINK

Jakie są etapy usługi?

Krok 1 – złożenie wniosku poprzez formularz na stronie internetowej,

Krok 2 – rozpatrzenie wniosku przez Urząd Patentowy RP,

Krok 3 - podpisanie umowy z Urzędem Patentowym oraz z Wykonawcą usług,

Krok 4 - opłacenie wkładu własnego i spotkanie z Wykonawcą usługi,

Krok 5 – dokonanie analizy potencjału własności intelektualnej w danej firmie przez Wykonawcę oraz przygotowanie raportu, który przechodzi kontrolę jakości w Urzędzie Patentowym RP.

Krok 5 – ponowne spotkanie z Wykonawcą, który przedstawia rekomendacje dla firmy,

Co zawiera raport dla przedsiębiorcy?

Dokument zawiera m.in. analizę stanu obecnej ochrony praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie (np. informacje o wykorzystywanych sposobach ochrony własności intelektualnej; analizę działalności przedsiębiorcy pod kątem wykorzystania narzędzi i sposobów ochrony własności intelektualnej, informacje na temat zidentyfikowanych luk w systemie ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej). W raporcie znajdują się również rekomendacje dalszych działań, np.: rekomendacje w zakresie ochrony własności intelektualnej dla przedsiębiorcy dotyczące konkretnych obszarów funkcjonowania firmy; szacowany koszt implementacji rekomendowanych rozwiązań; propozycje programów dalszego wsparcia publicznego MŚP oferowane przez samorządy, agencje rządowe i odpowiednie instytucje zajmujące się rozdzielaniem środków unijnych.

Jaki jest koszt usługi?

Koszt usługi uzależniony jest od oferty złożonej przez Wykonawcę (waha się w przedziale ok. 2-4 tys. zł.), z czego w dofinansowane jest 95% (w przypadku mikro przedsiębiorstw) lub 90% (w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw) kosztów usługi.

 

Schemat działania projektu PARP - ochrona własności intelektualnej