Usługi dla MŚP

Pakiet biznesowy "Startup Business Hub KPT", to kompleksowy, wystandaryzowany pakiet usług na rzecz świętokrzyskich firm z kręgu MŚP i StartUp’ów.

 


 

Obejmuje szeroki zakres zagadnień niezbędnych przy wdrażaniu pomysłu biznesowego - od fazy identyfikacji pomysłu aż do fazy ekspansji na rynki zagraniczne. Przygotowany został w odpowiedzi na zapotrzebowanie firm na specjalistyczne usługi świadczone przez Park, zdiagnozowane poprzez analizę potrzeb w regionie. Pakiet obejmuje 4 działy oferując łącznie 10 usług.

 


 

 

SPRAWDŹ swój pomysł na biznes

Doskonale wiesz, że dobry pomysł na biznes to nie wszystko. Czasem nawet najlepszy nie wystarczy, jeśli nie wiemy, jak go zmonetyzować, czyli zacząć na nim zarabiać. Wybór modelu biznesowego, czyli jak poprowadzić biznes jest kluczowy i nawet jeśli w przyszłości będzie się zmieniał, to jest to jeden z pierwszych kroków, które powinien wykonać startujący przedsiębiorca. Już dzisiaj możesz skorzystać z kompleksowego wsparcia w zakresie weryfikacji rynkowej pomysłu biznesowego oraz budowy modelu biznesowego w formie warsztatów lub indywidualnej konsultacji.

Kliknij po więcej informacji.

 


 

 

ZDOBĄDŹ środki na rozwój swojego biznesu

Pieniądze to nie wszystko, ale bez nich biznes nie ruszy z miejsca. Gdzie szukać finansowania, kogo wybrać, zaproponować udziały w firmie, a może obietnicę przyszłych zysków, jak opowiadać o swoim pomyśle i pozyskać inwestora? Proponujemy konsultacje i warsztaty, które pomogą Ci znaleźć odpowiedź na te i inne pytania. Solidna dawka wiedzy na temat etapów procesu inwestycyjnego oraz sposobów na przygotowanie się na prezentację przed inwestorem.

Kliknij po więcej informacji.

 


 

SPRZEDAJ swoją ofertą

Jak Cię widzą, tak „Cię kupują”. Wbrew pozorom to nadal obowiązuje. Właściwe dbanie o swój wizerunek, kreowanie i budowanie marki swojej firmy to bardzo ważny element rozwoju biznesu. Co zrobić aby klienci wybrali właśnie Ciebie, jak wypracować sobie przewagę nad konkurencją, kiedy logo naprawdę staje się ważne? Służymy pomocą. Konsultacje i usługi w zakresie marketingu, brandingu, PR’u i innych zagadnień wspierających sprzedaż teraz na wyciagnięcie ręki.

Kliknij po więcej informacji.

 


 

ROZWIŃ swoją firmę o rynki zagraniczne

Twoja firma radzi sobie dobrze na rynku krajowym, jednak masz poczucie że nie wykorzystujesz pełni możliwości rozwojowych? Widzisz że polskie firmy decydujące się na ekspansję zagraniczną stają się coraz bardziej konkurencyjne a zwiększenie skali działalności jest dla Ciebie atrakcyjną perspektywą rozwojową? Nie wiesz jak konkurencyjny mógłby być Twój produkt/usługa na poszczególnych rynkach zagranicznych? Boisz się że brak znajomości jeżyka i kultury danego kraju uniemożliwi Ci skuteczną ekspansję zagraniczną? Proponujemy konsultację z ekspertem ds. internacjonalizacji w zakresie możliwości ekspansji Twojej firmy na rynki zagraniczne. A jeśli się zdecydujesz, także pomoc w kompleksowym przygotowaniu strategii rozwoju eksportu i wyjścia z działalnością operacyjną MŚP poza granice Polski.

Kliknij po więcej informacji.


 

 

SPRAWDŹ swoje działania

Audyt marketingowy młodej firmy (AMMF) to usługa doradcza o charakterze proinnowacyjnym, która pomaga ocenić prowadzone przez firmę działania marketingowe oraz wskazuje potencjalne szanse i zagrożenia w obszarze marketingu oferowanych produktów i usług.


WSPARCIE 3D
Usługa podzielone jest na 3 etapy - (Diagnoza, Definicja, Działanie)
Diagnoza – polega na przeprowadzeniu badania kwestionariuszowego oraz bezpośredniego wywiadu skoncentrowanego na podejmowanych w firmie działaniach marketingowych - audyt marketingowy. Eksperci i konsultanci ocenią prowadzone w firmie działania marketingowe zgodnie z koncepcją 4P (produkt, cena dystrybucja, promocja) lub 7P (produkt, cena, dystrybucja, promocja, ludzie, proces, świadectwo materialne) oraz wskażą potencjalne szanse i zagrożenia dla firmy w obszarze marketingu dla jej produktów i usług.
Definicja – efektem audytu będzie raport, który zwierać będzie rekomendacje umożliwiające podjęcie przez firmę działań pro-rozwojowych i innowacyjnych, a także posłuży do zbudowania strategii marketingowej dla firmy.
Działanie – wnioski i rekomendacje będące wynikiem analizy mogą zostać przez firmy wykorzystane do wprowadzenia zmian które przyczynią się do poprawy ich pozycji konkurencyjnej na Jednolitym Rynku Europejskim.

 


Usługa kierowana jest do przedsiębiorstw które:
- działają na rynku nie dłużej niż 3 lata
- mają siedzibę na terenie Polski.
Usługa jest realizowana odpłatnie. 

 

Zakres usług doradczych

Cennik usług doradczych

Cennik AMMF

 

 


 

Więcej informacji


tel: 41 278 72 00
biuro@technopark.kielce.pl