Witamy na portalu KPT

Tereny inwestycyjne

Kielecki Park Technologiczny dysponuje terenami inwestycyjnymi podzielonymi na 4 strefy. Do dyspozycji naszych partnerów oddajemy 15 hektarów terenów inwestycyjnych.

 
Tereny inwestycyjne w obszarze KPT sprzedawane są przez Gminę Kielce w trybie przetargu. Firmy zainteresowane zakupem terenów inwestycyjnych zapraszamy do śledzenia informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kielce: http://www.bip.kielce.eu/,
gdzie publikowane są ogłoszenia o sprzedaży. 
 
 
STREFA A
 —
 
W pełni uzbrojone tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 3,6062 ha, w całości oddane pod działalność przedsiębiorców. Obecnie na terenach strefy A swoją działalność prowadzą firmy: Tegeno, Marbach oraz Prohaccp. Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie 1.3 Wspieranie Innowacji.
 
 
 
 STREFA B
 —
Łączna powierzchnia strefy to 5,6303 ha. Tereny inwestycyjne zostały wyposażone we wszystkie instalacje (sieci) sanitarne (wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, ciepłociąg) oraz elektryczne i teletechniczne. Podzielono je na wyodrębnione ploty inwestycyjne. Każdy z plotów został wyposażony w wyżej wskazane media. Uzbrojenie trenu uwzględnia istniejący układ drogowy i komunikacyjny oraz planowaną przebudowę ul. Olszewskiego w kierunku ul. Witosa. Ze strefy B sprzedanych zostało już 5 plotów, a kolejne 4 wolne ploty (o powierzchniach - 0,39 ha, 0,51 ha, 0,53 ha oraz 0,55 ha) niedługo zostaną wystawione na przetarg. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach umowy „Rozwój miejski Kielc”.
 
 
 
 STREFA C
 —
1,9641 ha to łączna powierzchnia strefy C. Podobnie jak strefa B wyposażona jest we wszystkie instalacje (sieci) sanitarne (wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, ciepłociąg) oraz elektryczne i teletechniczne. Także ta strefa podzielona została na wyodrębnione ploty inwestycyjne. Cała strefa C w całości oddana została już pod działalność przedsiębiorców. W styczniu 2019 zostały podpisane umowy kupna dwóch plotów przez przedsiębiorstwa Eko Energia Polska oraz 4D Office. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach umowy „Rozwój miejski Kielc”.
 

 
 
STREFA D
 —
Obszar o łącznej powierzchni 3,4893 ha. Projekt uzbrajania terenów został zakończony w marcu 2020r. Podobnie jak przy strefie A oraz B i C - tereny inwestycyjne zostały wyposażone we wszystkie instalacje (sieci) sanitarne (wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, ciepłociąg) oraz elektryczne i teletechniczne, a także uwzględnia układ drogowy i komunikacyjny. Aktualnie przygotowanych do przetargu jest 5 plotów o powierzchniach od 0,23 ha do 0,51 ha. Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT – Strefa D” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych” Osi priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
  

 
 

Więcej informacji

Emilia Siwek
tel.: 41 278 72 31
emilia.siwek@technopark.kielce.pl

 


Wizja

Kalendarz wydarzeń

12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • ESCO Paweł Jamrożek
 • SimpleOutsourcing.pl Tercz Kaleta Molęda Spółka jawna
 • Digital Engineering Solutions sp. z o.o.
 • WN Legal
 • VOL-CAT Urszula Gadowska
 • Centrum Badań i Certyfikacji Sp. z o. o.
 • GOMEX-DETAL B.Gołda ,G.Gołda Sp.J.
 • MICRON Sp. z o. o.
 • ROOT BD - Nowoczesne Budownictwo Drewniane
 • Polskie Centrum Doradztwa Energetycznego
 • Brigade Electronics ( Polska ) Sp. z o.o.
 • AI FORCE 1 Sp. z o.o.
 • Green Building Studio Karol Bielecki
 • Eskamedia
 • BBV Komponenty
 • Autenta Sp. z o.o.
 • Akademia MUAY THAI KIELCE
 • EkoEnergia Polska Sp. z o.o.
 • Trans Assist Sp. z o.o.
 • Piotrowski Software
 • KIERUNEK FRANCJA Gildas Malandain
 • A-U Distribution Poland sp. z o.o.
 • CoSurfing.net Sp. z o.o.
 • Navimatik Sp. z o.o.
 • LINCOR SOFTWARE POLSKA Sp. z o.o.
 • Ventia Sp. z o.o.
 • Fundacja Rozwoju Przemysłu
 • Doradztwo Podatkowe Grażyna Sobolewska
 • Creo Concept
Rozwój Polski Wschodniej

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Działanie 1.3. Wspieranie Innowacji.

Kielecki Park Technologiczny posiada
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
wg normy PN-EN ISO 9001-2015

Copyright by Kielecki Park Technologiczny. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by LabDesign KPT, CMS by Producer