AMMF

Audyt marketingowy młodej firmy (AMMF) to usługa oferowana przez Kielecki Park Technologiczny wypracowana podczas realizacji projektu o tej samej nazwie we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym, Agencją Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach oraz Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach.

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Więcej informacji na temat projektu: www.ammf.pl

AMMF to usługa doradcza o charakterze proinnowacyjnym, która pomaga ocenić prowadzone przez firmę działania marketingowe oraz wskazuje potencjalne szanse i zagrożenia w obszarze marketingu oferowanych produktów i usług.

WSPARCIE 3D
Usługa podzielone jest na 3 etapy - (Diagnoza, Definicja, Działanie)
Diagnoza – polega na przeprowadzeniu badania kwestionariuszowego oraz bezpośredniego wywiadu skoncentrowanego na podejmowanych w firmie działaniach marketingowych - audyt marketingowy. Eksperci i konsultanci ocenią prowadzone w firmie działania marketingowe zgodnie z koncepcją 4P (produkt, cena dystrybucja, promocja) lub 7P (produkt, cena, dystrybucja, promocja, ludzie, proces, świadectwo materialne) oraz wskażą potencjalne szanse i zagrożenia dla firmy w obszarze marketingu dla jej produktów i usług.

Definicja – efektem audytu będzie raport, który zwierać będzie rekomendacje umożliwiające podjęcie przez firmę działań pro-rozwojowych i innowacyjnych, a także posłuży do zbudowania strategii marketingowej dla firmy.

Działanie – wnioski i rekomendacje będące wynikiem analizy mogą zostać przez firmy wykorzystane do wprowadzenia zmian które przyczynią się do poprawy ich pozycji konkurencyjnej na Jednolitym Rynku Europejskim.

 


Usługa kierowana jest do przedsiębiorstw które:
- działają na rynku nie dłużej niż 3 lata
- mają siedzibę na terenie Polski.

Usługa jest realizowana odpłatnie. Koszty związane z jej realizacją zawiera cennik.


Więcej informacji


Joanna Rudawska
tel.: 41 278 72 10 lub 278 72 00 wew. 1010
joanna.rudawska@technopark.kielce.pl

 

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2020
123456789101112131415161718192021222324252627282930

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Działanie 1.3. Wspieranie Innowacji.

Kielecki Park Technologiczny posiada
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
wg normy PN-EN ISO 9001-2009

Copyright by Kielecki Park Technologiczny. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by LabDesign KPT, CMS by Producer