Aktualności

2020-11-12

Edukacja zawodowa na rzecz badań, rozwoju i innowacji

Podniesienie umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie sposobów opracowywania i wdrażania działań B+R+I to główne założeniu projektu, który Kielecki Park Technologiczny realizuje wspólnie z międzynarodowymi partnerami.

- Kielecki Park Technologiczny niejednokrotnie już wspierał młodych ludzi w ich przedsiębiorczych działaniach, pomagając m.in. wkroczyć na rynek pracy, który nieustannie ewoluuje. Umiejętność szybkiego reagowania na zmiany, innowacje, zdolność ich wdrażania sprawia, że pracownik staje się bardziej atrakcyjny dla przyszłego pracodawcy – mówi Justyna Lichosik, dyrektor KPT. – Wychodząc naprzeciw potrzebom szkolnictwa zawodowego, Park realizuje projekt „VET R&D”, którego efekty przyczynią się do podniesienia kompetencji wśród młodych ludzi i okażą się bardzo przydatne w ich późniejszym odnalezieniu się na rynku pracy – dodaje.

Postęp technologiczny, transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 wymagają wysoko wykwalifikowanej, nieustannie podnoszącej swoje umiejętności kadry także na średnim i niższym szczeblu. To dlatego m.in. kształcenie branżowe przeżywa od kilku lat renesans, w tym również w Polsce. Coraz więcej inicjatyw, programów nakierowanych jest na zaktywizowanie tego poziomu edukacji i dopasowanie kompetencji młodych ludzi do potrzeb przedsiębiorstw. Szczególnie ważne jest to w przypadku firm innowacyjnych, działających na globalnym rynku. Wiedza jak rozpoznawać, rozwijać, wdrażać innowacje jest niezbędna w przedsiębiorstwach, aby mogły zdobywać i utrzymywać przewagę konkurencyjną. Odpowiedzią na tę potrzebę jest projekt „Szkoły zawodowe w procesie uczenia się działań B+R i innowacji poprzez wirtualną rzeczywistość” (VET R&D - Vocational Schools Learn to R&D and Innovation Via Virtual Reality).

Efektem międzynarodowej współpracy będą materiały (e-book), które pomogą realizować w nowatorski sposób proces kształcenia zawodowego w obszarze (B+R+I) badań, rozwoju i innowacji. Dzięki temu uczniowie przygotowani zostaną do wdrażania prac badawczych oraz innowacji. Opracowanie przedstawi nauczycielom oraz uczniom m.in. jak efektywnie realizować proces innowacyjny. Na bazie e-podręcznika opracowane zostaną aplikacje wykorzystujące wirtualną rzeczywistość.

Partnerzy podjęli wspólną decyzję, że trzeba sprostać wyzwaniom dotyczącym sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem. Z tego też względu większy nacisk w edukacji należy położyć na innowacyjne metody nauczania również w zakresie nauk o zdrowiu i wykorzystanie w tym celu technologii VR. W trakcie konsultacji poruszono również kwestię kształtu e-podręcznika, który będzie zawierał scenariusze oparte na nowoczesnym modelu nauczania, z których będą mogli skorzystać nauczyciele podczas prowadzonych przez siebie zajęciach. 

Projekt „VET R&D” to nie jedyne z działań, mających na celu wparcie przedsiębiorczości wśród uczniów,  jakie podejmował Kielecki Park Technologiczny.  Do tej pory Park zrealizował następujące projekty:

- „Promotion of WBL via Vocational Education Training Triangle (VETriangle)”, jego głównym założeniem było podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie systemu nauczania do potrzeb rynku, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania zawodowego u pracodawcy. Więcej o projekcie:

https://www.technopark.kielce.pl/pl/projekty/pokaz/21,promotion_of_wbl_via_vocational_education_training_triangle

- „Digital Security for Young Entrepreneurs (DiFens)” poruszał kwestie takie jak rola Internetu w życiu codziennym, w prowadzeniu firmy oraz powiązane z tym zagrożenia. Więcej informacji:

https://www.technopark.kielce.pl/pl/projekty/pokaz/26,digital_security_for_young_entrepreneurs_(difens)

- „Shake up Start ups” miał na celu promowanie edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości wśród młodzieży, a także pozwolił młodym osobom, przyszłym przedsiębiorcom ukształtować swoje pomysły na biznes. Szczegóły:

https://www.technopark.kielce.pl/pl/projekty/pokaz/17,projekt_shakeup_start_ups__przedsiebiorczosc_wsrod_mlodziezy.

Projekt pn. „Szkoły zawodowe w procesie uczenia się działań B+R i innowacji poprzez wirtualną rzeczywistość” (VET R&D) realizowany jest we współpracy z partnerami z Turcji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Pierwotnie termin realizacji projektu wyznaczony był na listopad 2021 roku, jednak ze względu na sytuację epidemiczną został przedłużony do czerwca 2022 roku. Jego realizacja możliwa jest dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 150 tys. euro.

 

Powrót