Promotion of WBL via Vocational Education Training Triangle

Podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie systemu nauczania do potrzeb rynku

 


 

Kielecki Park Technologiczny został liderem międzynarodowego projektu Promotion of WBL via Vocational Education Training Triangle (VETriangle), którego główne założenia to: podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie systemu nauczania do potrzeb rynku, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania zawodowego u pracodawcy. Przedsięwzięcie realizowane będzie we współpracy z Niemcami, Hiszpanią, Turcją i Litwą, dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +. Wartość projektu to ponad 200 tys. euro.

 

Wizja i charakter


 

Jednym z obszarów działalności KPT jest budowanie wśród młodych ludzi świadomości związanej z przedsiębiorczością. Brak doświadczenia w pracy w przedsiębiorstwach, a także powiązany z tym brak odpowiednich umiejętności i kompetencji jest jednym z czynników współtworzących „lukę” w systemie edukacyjnym wśród młodzieży w Unii Europejskiej w dzisiejszych czasach. Potrzeba zidentyfikowania i przyjęcia praktyk, które mogą wypełnić tę szczelinę jest bardzo ważna. Częściowym rozwiązaniem może być wysokiej jakości system kształcenia i szkoleń zawodowych, w którym aktywny udział biorą pracodawcy. Możliwość nabywania doświadczenia w miejscu pracy ułatwi młodym ludziom zdobycie zatrudnienia poprzez dostarczanie im potrzebnych do postawienia pierwszego kroku na rynku pracy wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Taki charakter ma nowy projekt. Chodzi o dostosowanie kształcenia zawodowego do konkretnych potrzeb pracodawców. Uczestnicy projektu w trakcie wizyt studyjnych poznawać będą systemy kształcenia obowiązujące w krajach zaangażowanych w projekt. Odwiedzą także miejsce, gdzie młodzi ludzie w praktyce poznają pracę przy produkcji. Na koniec powstanie podręcznik, który pomoże wprowadzić w życie zasady systemu dualnego kształcenia w wielu miejscach, nie tylko w kraju.  Projekt, którego liderem jest KPT, będzie realizowany do sierpnia 2018 roku. 

Partnerzy projektu opracowywali wkłady do czterech rezultatów intelektualnych (IO1, IO2, IO3, IO4) dotyczących kształcenia ustawicznego, nauczania opartego na pracy i metodyki w zakresie kształcenia dualnego. Projekt ma stanowić kompendium informacji na temat kształcenia zawodowego opartego na praktycznej nauce zawodu, nie tylko w Polsce, ale również w krajach  partnerskich projektu.

 

Rezultaty intelektualne


 

Budowanie potencjału dla rozwoju projektu Vetriangle

Pierwsza faza implementacji projektu koncentruje się na prezentacji dobrych praktyk oraz roli instytucji i organizacji zaangażowanych w system dualnego kształcenia i szkolnictwa zawodowego. W dokumencie zaproponowano również wiele rozwiązań mających na celu podniesienie efektów kształcenia zawodowego w poszczególnych krajach.  

Rezultat intelektualny nr 1:

Streszczenia rezultatu intelektualnego nr 1:

Program nauczania w zakresie zaawansowanej produkcji

Technologia rozwija się bardzo szybko na wszystkich poziomach, w związku z tym istnieje potrzeba wygenerowania nowych programów nauczania oraz wybrania odpowiednich szkoleń. Rezultat intelektualny koncentruje się na opisie metodologii projektowania i definiowania nowych programów nauczania, w oparciu o umiejętności i kwalifikacje wymagane na rynku pracy.

Rezultat intelektualny nr 2:

Streszczenie rezultatu intelektualnego nr 2:

Dydaktyczny podręcznik i szkolenia trenerów

Rezultat intelektualny nr 3 to podręcznik dydaktyczny. Prezentuje różne metody szkoleniowe, które łączą treści teoretyczne i praktyczne oparte na praktycznej nauce zawodu. Opisuje narzędzia egzaminacyjne i konspekty do zajęć praktycznych. Głównym celem jest dostarczenie trenerom i instruktorom nowych pomysłów i inspiracji do innowacyjnych szkoleń.

Rezultat intelektualny nr 3:

Streszczenie rezultatu intelektualnego nr 3:

Strategia procesu rozwoju

Strategia opisuje proces rozwoju współpracy między przedsiębiorcami, która ma zapewnić odpowiednie wdrożenie nauczania poprzez praktykę w zakresie szkolnictwa zawodowego w krajach partnerskich. Główny nacisk położony jest na zachęcanie małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w stażach oraz podniesienie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

Rezultat intelektualny nr 4:

 

Partnerzy Projektu:

  1. INSTITUTO ESPECIFICO DE FORMACION PROFESIONAL SUPERIOR MIGUEL ALTUNA Hiszpania          
  2. KOCAELI IL MILLI EGITIM MUDURLUGU Turcja  
  3. UAB "Globaliosidejos" Litwa
  4. VereinfürEuropäischeSozialarbeit, Bildung und Erziehunge.V. Niemcy             

 

Rezultaty intelektualne, stworzone w ramach projektu, zostaną zawarte w wydrukowanym podręczniku, udostępnione na dyskach przenośnych i dostępne na stronie internetowej projektu http://vetriangle.eu lub na Linkedin

Ulotka do pobrania:

 

Wydarzenia organizowane w ramach projektu:

Kick of meeting - Polska

Konferencja międzynarodowa - Litwa

Multiplier event - Polska

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.