Projekt "Shake-up Start ups" - przedsiębiorczość wśród młodzieży

 


 

Kielecki Park Technologiczny uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Shake up Start ups”, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +. Projekt, którego liderem jest KPT, będzie realizowany będzie do końca 2016r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet, chorwacką agencją rozwoju: Lokalna razvojna agencija Pins z miejscowości Skrad oraz łotewskim stowarzyszeniem Biedriba "Radosas Idejas" z Balvi.

Projekt ma na celu promowanie edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości wśród młodzieży. Pozwoli młodym osobom; przyszłym przedsiębiorcom ukształtować swoje pomysły na biznes, poprzez organizowane w ramach projektu, warsztaty z pracownikami młodzieżowymi, instytucjami działającymi w sektorze młodzieży, organizacjami pozarządowymi, inwestorami, trenerami biznesu, etc. Umożliwi nie tylko na doskonalenie podstawowych umiejętności zawodowych, interpersonalnych, ale również umiejętności przekrojowych, takich jak umiejętności cyfrowe, wielojęzyczność, kreatywność.

Rezultatem projektu będzie opracowanie i przetestowanie na grupie młodzieży, metody pozaformalnej akademii przedsiębiorczości, która ma na celu promocję szerokiego zakresu umiejętności i propagowanie korzystania z doświadczeń prawdziwego życia. Innowacyjność projektu przejawia się w tym, że nie jest on jedynie ograniczony do stworzenia metody. Będzie to program, matryca dla innych organizacji pozarządowych, szkół, uczelni wyższych i instytucji, możliwy do kopiowania i dalszego stosowania.

 

Projekt „Shake up start ups” jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus +.

 

 

 Shake up Start ups handbook

 


 

www.shakeupstartups.eu