Akademia KPT

Cykl profesjonalnych szkoleń i warsztatów dla biznesu na każdym etapie rozwoju.

 


 

Dynamicznie zmieniający się rynek, postęp technologiczny, zacierające się granice, powodują, że przedsiębiorstwa, aby przetrwać i konkurować muszą nadążać za zmianami i sprawnie na nie reagować. Dotyczy to nowych podmiotów, ale także działających od lat. Obecnie nie wystarczy wykształcenie zdobyte w szkole czy na studiach. Stale należy podnosić kwalifikacje zawodowe swoje oraz swoich pracowników. Naszą odpowiedzią na takie potrzeby jest Akademia KPT. Akademia to profesjonalne szkolenia biznesowe skierowane do lokatorów Kieleckiego Parku Technologicznego oraz wszystkich zainteresowanych poszerzaniem wiedzy.

Naszym celem jest skuteczne wspieranie przedsiębiorców, tych startujących w biznesie, ale także działających w nim od lat, poprzez dostęp do warsztatów i szkoleń dopasowanych do ich potrzeb – mówi Justyna Lichosik zastępca dyrektora KPT.

Celem Akademii KPT jest podniesienie poziomu kompetencji właścicieli firm, kadry zarządzającej, pracowników odpowiedzialnych w firmach za konkretne działania, co może przełożyć się na poprawę wyników działalności reprezentowanych przez nich firm. Dlatego na warsztaty i szkolenia zapraszamy wszystkich zainteresowanych daną tematyką. Przedział cenowy udziału w pojedynczym szkoleniu, to kilkadziesiąt, do kilkuset złotych od osoby. Wszystko uzależnione będzie od tematu, czasu trwania i prowadzącego. Szkolenia będą zakończone Certyfikatem lub Dyplomem. Zależy nam, aby kadra szkoleniowa składała się z najlepszych, profesjonalnych trenerów, praktyków z branży, którzy odnieśli sukces. Zajęcia Akademii będą odbywały się raz na kwartał, ale w przypadku większej potrzeby, ich częstotliwość może się zmienić. KPT jest otwarte na współpracę z firmami szkoleniowymi, które chciałyby zaproponować swoją tematykę wpisującą się w potrzeby lokalnego rynku. Oferta szkoleń i warsztatów będzie sukcesywnie uzupełniana i powiększana również w oparciu o dane zebrane po każdym wydarzeniu. Stawiamy na wysoką jakość szkoleń i profesjonalizm prowadzących, dlatego informacja, co możemy poprawić, kogo zaprosić, będzie dla nas tym bardziej cenna.

 

Aby zapisać się na szkolenie należy:

  1. Uzupełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać dokument skanem na adres katarzyna.wojcik@technopark.kielce.pl oraz patrycja.janakowska@technopark.kielce.pl
  2. Można również dostarczyć formularz zgłoszeniowy osobiście bądź pocztą na adres Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25 – 663 Kielce, budynek Orange, pokój 0.15.
  3. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego zostanie wystawiona faktura VAT z wszelkimi danymi do zapłaty i zostanie wysłana na adres e-mail podany w formularzu.
  4. Po uiszczeniu opłaty 150 zł  za dane warsztaty/szkolenia prosimy o przesłanie potwierdzenia zapłaty na wyżej podane adresy mailowe.
  5. W wypadku nie wniesienia opłaty rezerwacja na warsztaty/szkolenia zostaje anulowana.

 

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

 


 

Więcej informacji

Katarzyna Wójcik
tel: 41 278 72 07 lub 278 72 00 wew. 1007
katarzyna.wojcik@technopark.kielce.pl

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Działanie 1.3. Wspieranie Innowacji.

Kielecki Park Technologiczny posiada
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
wg normy PN-EN ISO 9001-2009

Copyright by Kielecki Park Technologiczny. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by LabDesign KPT, CMS by Producer