Aktualności

2022-09-06

Trzecia runda naboru do Poland Prize powered by KTP przedłużona do 17.10

Do 17 października zagraniczne startupy mogą aplikować do projektu Poland Prize powered by Kielce Technology Park w ramach trzeciej rundy naboru.

W poprzedniej 2 rundzie naboru do projektu Poland Prize powered by Kielce Technology Park wpłynęły 82 aplikacje z 31 krajów m.in. z Ukrainy, Estonii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Sri Lanki, Brazylii, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Do 2. rundy zakwalifikowanych zostało 10 zagranicznych startupów (o czym pisaliśmy TUTAJ).

Poland Prize powered by Kielce Technology Park to program, którego celem jest zachęcenie zagranicznych start-upów technologicznych do rozwijania swoich innowacyjnych pomysłów w Polsce. To szansa na współpracę z polskim biznesem. W ramach projektu pracują nad wyzwaniami technologicznymi, postawionymi przez polskie firmy. Dzięki programowi start-upy otrzymują wsparcie finansowe i merytoryczne, pomoc w rozliczeniu oraz szansę na rozwój w Polsce. Kielecki Park Technologiczny zaprasza do współpracy wszystkie start-upy, szczególnie te z branży Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), Sztucznej Inteligencji (AI), Rozszerzonej Rzeczywistości (AR), Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i Smart City.

Wybrane startupy zostaną zakwalifikowane do etapu soft-landingu, a następnie akceleracji, w ramach których otrzymają pomoc w rejestracji spółki w Polsce oraz grant, który będą mogli przeznaczyć na wynagrodzenie zespołu, zakup usług, środków trwałych lub niematerialnych i prawnych czy działań informacyjno-promocyjnych. Dodatkowo wspierać ich będą opiekunowie biznesowi oraz mentorzy, którzy krok po kroku przeprowadzą ich przez najważniejsze etapy.


Rekrutacja do trzeciej rundy projektu kończy się 17 października 2022 roku.


Więcej informacji: www.technopark.kielce.pl/polandprize.

---
Until October 17, foreign startups can apply for the Poland Prize powered by Kielce Technology Park project as part of the third round of recruitment.

In the previous second round of recruitment, 82 applications from 31 countries were submitted to the Poland Prize powered by Kielce Technology Park project, including Ukraine, Estonia, France, Spain, Germany, Sri Lanka, Brazil, Great Britain and the United States. 10 foreign startups were qualified for the second round (we wrote about it HERE).

Kielce Technology Park invites to join the acceleration program. Poland Prize powered by Kielce Technology Park is the program which aims at bringing foreign technological start-ups to develop their ideas and businesses in Poland. KTP invites foreign start-ups, especially those from the Industrial Internet of Things (IIoT), Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality (AR), Renewable Energy Sources (RES), Smart City to work on the technological challenges of the business partners. Thanks to the program start-ups get financial and substantive support, help in the settlement, and a chance for development in Poland.

Selected startups will be qualified for the soft-landing stage, and then acceleration, as part of which they will receive assistance in registering a company in Poland and a grant that they will be able to spend on remuneration for the team, purchase of services, fixed assets or intangible and legal assets, or information and promotion activities. In addition, they will be supported by business tutors and mentors who will guide them step by step through the most important stages.

Recruitment for the project lasts until October 17, 2022.

More information: https://technopark.kielce.pl/polandprize/.

Powrót