Aktualności

2021-08-20

Konkurs na najlepszy projekt z zakresu innowacji społecznych

Do 27 września świętokrzyskie przedsiębiorstwa społeczne, w tym fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, mogą zgłaszać się do „Konkursu na najlepszy projekt z zakresu innowacji społecznych”, który KPT organizuje w ramach projektu CE Responsible.

Projekt „CE RESPONSIBLE Sustainable model to support social entrepreneurship” jest współfinansowany z programu Interreg Central Europe. Kielecki Park Technologiczny w międzynarodowym partnerstwie tworzy platformę do łączenia organizacji typu non-profit z dużymi przedsiębiorstwami realizującymi politykę społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR).

„Konkurs na najlepszy projekt z zakresu innowacji społecznych” skierowany jest do świętokrzyskich NGO`sów, które mają pomysły na nowe działania społeczne, mające na celu polepszenie jakości życia. Chodzi o nowatorskie rozwiązania typowych problemów z zakresu sportu, turystyki, rekreacji i hobby, edukacji i wychowania, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, rozwoju lokalnego, usług socjalnych i pomocy społecznej.

Specjalnie powołana komisja złożona z pracowników KPT oraz ekspertów zewnętrznych wybierze 10 uczestników z najlepszymi pomysłami, które następnie zakwalifikują się do czteromiesięcznego programu inkubacji w KPT, czyli szeregu działań mających na celu wsparcie w rozwoju pomysłów. Chodzi tu o wsparcie opiekuna, w tym doradztwo i pracę z zespołem, pomoc w zaplanowaniu oraz realizacji kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych promującej przedsiębiorstwo społeczne. Wybrane do tego procesu przedsiębiorstwa społeczne będą mogły wziąć także udział w spotkaniach networkingowych z potencjalnymi partnerami, a także w szkoleniach z prezentacji, promocji i pozyskiwania klienta oraz w warsztatach z wykorzystaniem metodyki Design Thinking.
W ostatnim etapie wypracowane rozwiązania uczestnicy zaprezentują przed komisją podczas tzw. „pitch days”. Trzy najlepsze projekty zostaną nagrodzone filmami promującymi zarówno opracowany pomysł, jak i działalność zwycięskiej organizacji.

Rekrutacja trwa do 27 września br. Formularz zgłoszeniowy, w wersji papierowej, należy złożyć w budynku Orange Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego 6 - sekretariat pok. 0.15.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 30 września br., informacja dostępna będzie na stronie Kieleckiego Parku Technologicznego: www.technopark.kielce.pl

Dokumenty konkursowe:

REGULAMIN Konkursu na najlepszy projekt z zakresu innowacji społecznych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kryteria oceny formalnej

Kryteria oceny merytorycznej

Wzór umowy

Kryteria oceny prezentacji (pitch)

Klauzula poufności

 

Konkurs jest finansowany z projektu „CE RESPONSIBLE Sustainable model to support social entrepreneurship”, współfinansowanego z programu Interreg Central Europe.

Powrót