Aktualności

2021-05-11

Odpowiedzialni społecznie. Warsztaty dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Kielecki Park Technologiczny wraz z partnerem – Spółdzielnią Socjalną Tropem Przygody zaprasza na cykl warsztatów dla firm zaangażowanych społecznie, realizujących politykę CSR oraz organizacji pozarządowych.

Wydarzenie ma na celu zwiększyć świadomość przedsiębiorców, jakie korzyści nie tylko dla firmy przynosi społeczna odpowiedzialność biznesu i jak ważne jest by już na etapie budowania strategii uwzględniać interesy NGO`sów. Jest także doskonałą okazją dla organizacji non-profit do zapoznania się z aktualnymi możliwościami finansowania ich działalności, a także zapoznanie ich z narzędziami komunikacji i podstawami marketingu.

Część poświęcona przedsiębiorstwom odbędzie się w dniach 27 maja i 17 czerwca. Warsztaty dla organizacji społecznych przewidziane są: 1, 8, 10 i 15 czerwca.

Szczegółowy harmonogram:

WARSZTATY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

27 maja i 17 czerwca

10:00 – 11:30. Rola i znaczenie mentora i mentoringu, budowa kompetencji mentora - Jacek Gralczyk

14:00 – 15:30. Jak przygotować strategię CSR, jak współpracować z NGO`sami – case study – forma warsztatowa dla mentorów w firmie - Jacek Gralczyk

WARSZTATY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

01 czerwca 

10:00 – 12:00. Innowacje i marketing - Marcin Jedliński

08 czerwca

10:00 – 12:00. Finansowanie działalności przedsiębiorstw społecznych - Marcin Jedliński

 10 czerwca        

10:00 – 12:00. Narzędzia ICT w komunikacji i pracy zdalnej - Karolina Jarosz

15 czerwca        

10:00 – 12:00. Rola i znaczenie mentoringu i coachingu - Anna Górak

 

Jacek Gralczyk - z wykształcenia pedagog. Z wewnętrznej potrzeby animator kulturalny i społeczny. Z przypadku, od blisko trzydziestu lat, mikroprzedsiębiorca. Aktywny członek i założyciel kilku organizacji pozarządowych, od początku istnienia szczególnie mocno związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej. Wykładowca Collegium Civitas w Warszawie. Moderator wielu lokalnych partnerstw wielosektorowych, w tym na rzecz rozwoju społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR). Od wielu lat związany także z rozwojem ekonomii społecznej w Polsce - obecnie Mentor Rozwoju Lokalnego w Kielecko-Ostrowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, oraz Świętokrzyskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

Marcin Jedliński - specjalista ds. sprzedaży, pozyskiwania środków i zadań specjalnych. Podejmuje się zarządzania wszelkimi eventami i imprezami od tych najmniejszych, do tych ogromnych. Głowa pełna pomysłów w połączeniu z determinacją i osobistą potrzebą tworzenia nowych rozwiązań, a także ogromne poczucie humoru sprawiają, że wszystko co trudne, co prawda dalej jest trudne, ale przynajmniej z uśmiechem! Energiczny i żywiołowy, potrafi być jednocześnie opanowany nawet w bardzo stresujących sytuacjach. Od 2013 roku zaangażowany w działania Zarządu Spółdzielni Socjalnej Tropem Przygody. Instruktor harcerski w stopniu harcmistrza, organizator kilkuset wydarzeń.

Karolina Jarosz - doktor ekonomii, animatorka rozwoju lokalnego, koordynatorka projektów, ekspertka ds. testowania modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego, radna miejska, wykładowca akademicki. Autorka kilkunastu publikacji na tematy związane z sektorem ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych. Biegła sądowa przy Sądzie Okręgowym w Kielcach. Redaktorka Radia z Qlturą - prowadzi audycję "Pora na doktora – recepty na sukces Twojego projektu. Poradnik dr Karoliny Jarosz", gdzie promuje ekonomię społeczną. W końcu jest jej fanką. Prezeska Jędrzejowskiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Ab imo pectore. Członkini Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej I kadencji, Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (do 2019 r.). Wolontariuszka.

Anna Górak - ekspert w zakresie usług społecznych i ekonomii społecznej. Absolwentka Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Ekonomii w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej oraz rachunkowości i zarządzania finansami. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz podmiotami ekonomii społecznej. Autorka/współautorka licznych badań i analiz dotyczących ekonomii społecznej. W ekonomii społecznej najbardziej ceni współpracę międzysektorową, wspiera rozwój usług społecznych i wdraża innowacyjne narzędzia aktywnej integracji. Lubi pokonywać trudności. Dla niej nie ma rzeczy niemożliwych! Wiceprezes Fundacji „PEStka”, koordynatorka projektów unijnych, trener i doradca, który współpracuje z Centrami Usług Społecznych, JST, organizacjami pozarządowymi i społecznie odpowiedzialnymi przedsiębiorcami.

Warsztaty są częścią projektu Ce Responsible, który KPT realizuje wraz z międzynarodowymi partnerami, a którego celem jest linkowanie organizacji społecznych z przedsiębiorstwami realizującymi politykę CSR. Więcej o projekcie TUTAJ.

Powrót