Aktualności

2021-03-02

Boty i automatyzacja procesów w biurach rachunkowych

Digital Robots to kolejny ze startupów, który zakwalifikował się do projektu Platformy Startowe „Start In Podkarpackie” i jest inkubowany w Kieleckim Parku Technologicznym.

 

O udziale w projekcie, pomyśle biznesowym i jego przeznaczeniu rozmawiamy z Krystianem Siemińskim, założycielem Digital Robots.

 

Skąd zdobyłeś informacje o naszej Platformie Startowej i dlaczego postanowiłeś rozwinąć biznes właśnie w niej?

 

O projekcie dowiedziałem się ze strony Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz jej profilu na portalu Facebook. Postanowiłem dołączyć do Start In Podkarpackie, ponieważ znam osoby, które brały udział w tej platformie, doskonaliły początkową fazę firmy, swój pomysł biznesowy i są zadowolone z tej współpracy.

 

A skąd się wziął Twój pomysł?

 

Wynika on z mojego doświadczenia w zarządzaniu biurem rachunkowym oraz wiedzy, jaką posiadam na temat rozwiązań z zakresu RPA [przyp. red. - ang. Robotic Process Automation, czyli robotyzacja procesów biznesowych].

 

Na czym opiera się produkt, który chcesz wprowadzić na rynek?

 

Bazuje on przede wszystkim na przygotowaniu prostych, uniwersalnych i gotowych do użycia botów, oprogramowania, które będzie symulować pracę człowieka w rozmaitych procesach, jakie zachodzą w biurach rachunkowych. Zaplanowane, zaprogramowane, a następnie uruchomione boty mają za zadanie wykonać powtarzalne, czasochłonne i mierzalne czynności. Mają odciążyć człowieka od żmudnej i narażonej na błędy pracy.

 

Wspominałeś o swoim doświadczeniu z RPA, czyli robotyzacji procesów biznesowych. Czy mógłbyś odnieść się do tego zagadnienia w kontekście Twojego rozwiązania?

 

Oczywiście. Aby wdrożenie rozwiązań RPA w przedsiębiorstwie miało uzasadnienie ekonomiczne, muszą zostać spełnione cztery warunki robotyzacji. Analizowany proces musi obejmować czynność masową, czyli tu: wprowadzanie do systemów dokumentów księgowych. Ważne jest, aby opierał się na regułach (dekretowanie, formularze), a także powtarzalności (cykl miesięczny) oraz danych ustrukturyzowanych, które obejmują taki zakres jak faktury, wyciągi, listy płac, stany magazynowe czy też listy inwentaryzacyjne. W wybranej przeze mnie grupie docelowej warunki te są w całości spełnione.

 

Dlaczego uważasz, że Twój pomysł jest dobry? Co daje przyszłym odbiorcom?

 

Dzięki wdrożeniu rozwiązania biura rachunkowe zredukują koszty obsługi klientów oraz skrócą czas potrzebny do obsługi procesów. Przyczyni się to do osiągnięcia przez nie przewagi konkurencyjnej, ponieważ dzięki wdrożonemu rozwiązaniu zwiększy się liczba obsługiwanych klientów przez jednego pracownika. Pracodawcy będą mogli też podjąć decyzję o przesunięciu go do obsługi innych lub całkowicie nowych procesów.

 

Czy jesteś zadowolony z udziału w Platformie „Start In Podkarpackie”?

 

Tak, nawet bardzo. Dzięki osobom, które udzielają mi dużego wsparcia, proces inkubacji przebiega bardzo sprawnie.

 

Co po zakończeniu projektu? Czy pozyskanie dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest warunkiem koniecznym, aby kontynuować prace nad produktem, czy będziesz rozwijał go niezależnie?

 

Moja firma wywodzi się z branży IT, więc samo MVP [przyp. red. Minimum Viable Product - produkt, który jest minimalnie przygotowany do wprowadzenia na rynek] zostało wytworzone we własnym zakresie. Dlatego też, nawet jeśli nie otrzymam dofinansowania, będę doskonalił swój pomysł i zmierzał do wprowadzenia go na rynek. Nie ukrywam jednak, że zewnętrzne źródło finansowania, głównie na rozwój produktu oraz działania marketingowe i handlowe, bardzo przyśpieszy prace.

 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia w realizacji upragnionych celów.

---

Platforma Startowa Start In Podkarpackie, której koordynatorem w województwie świętokrzyskim jest Kielecki Park Technologiczny, to projekt skierowany do osób posiadających innowacyjny, minimum w skali kraju, pomysł na biznes w takich branżach, jak lotnictwo, motoryzacja, budownictwo, IT/ICT. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju innowacyjności startupów poprzez kompleksowy program inkubacji, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą przekształcić swój pomysł w produkt/usługę. Po zakończonym procesie inkubacji startupy mogą ubiegać się o dofinansowanie nawet do miliona złotych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”.

Projekt Platformy Startowe Start In Podkarpackie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Więcej na temat projektu TUTAJ.

Powrót