Platformy Startowe „Start in Podkarpackie”

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju innowacyjności startupów poprzez kompleksowy program inkubacji, dzięki któremu przedsiębiorcy swój pomysł mogą przekształcić w produkt/usługę.

 


 

Kto może złożyć wniosek do projektu?

W naborze do Platformy startowej może brać udział pomysłodawca/zespół pomysłodawców, którzy posiadają innowacyjny minimum w skali kraju pomysł w następujących branżach: lotnictwo, motoryzacja, budownictwo, IT/ICT. Warunkiem udziału w projekcie jest utworzenie spółki kapitałowej na bazie zgłoszonego innowacyjnego pomysłu, a następnie zarejestrowanie jej w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego.

 

Jak wygląda proces rekrutacji?

Zgłoszenie do projektu Platformy Startowe odbywa się po zalogowaniu do systemu LSI1420 dostępnego na stronie: https://lsi1420.parp.gov.pl/. Instrukcja wypełniania wniosku znajduje się TUTAJ

Pomysł zostaje poddany ocenie wstępnej pod kątem formalnym i merytorycznym, dokonywanej przez Komisję Kwalifikacyjną oraz ostatecznej, dokonywanej przez Panel Ekspertów. Główne kryteria oceny pomysłu przez Panel Ekspertów to:

  • innowacyjność koncepcji,
  • przewagi konkurencyjne,
  • potencjał biznesowy,
  • kwalifikacje zespołu, który ma rozwijać produkt.

 

Aby przejść do etapu oceny ostatecznej, należy uzyskać pozytywny wynik z oceny wstępnej. Dla pomysłodawców, zakwalifikowanych do procesu inkubacji, eksperci branżowi, będą zobowiązani do przygotowania rekomendacji w zakresie przedmiotu i rodzaju usług specjalistycznych, które umożliwią stworzenie MVP (Minimum Viable Product) i wprowadzenie go na rynek.

 

Proces inkubacji

Inkubacja będzie trwała średnio 6 miesięcy: od minimum 3 do maksimum 8 miesięcy.

Manager inkubacji, wspólnie ze startupem, przy uwzględnieniu rekomendacji Panelu Ekspertów, przygotuje szczegółowy program inkubacji z opisem prac i czynności rekomendowanych do wykonania, w celu dopracowania pomysłu, stworzenia modelu biznesowego i MVP.

Po realizacji programu zostanie przygotowany raport z inkubacji oraz prezentacja wypracowanego MVP podczas Demo Day. Na podstawie oceny zostanie przygotowana rekomendacja dla startupu pozwalająca ubiegać się o dalsze środki finansowe.

 

Jakie dofinansowanie można zyskać?

Po okresie inkubacji i pozytywnej rekomendacji platformy, spółka może starać się o dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie do 1 miliona złotych.

 


 

Rundy

W ramach projektu przewidzianych 6 rund inkubacji.

 

/ Terminy naboru zgłoszeń do poszczególnych rund:

Runda

Termin oceny

Runda I

02.01.2019-10.02.2019*

Runda II

01.03.2019-31.07.2019* (nabór wydłużony do 14.08.2019)

Runda III

15.08.2019-31.01.2020*

Runda IV

01.02.2020-31.07.2020*(nabór wydłużony do 31.08.2020)

Runda V

01.09.2020-15.02.2021*

Runda VI

01.09.2021-31.10.2021

Runda VII

10.06.2022-15.07.2022*(nabór wydłużony do 20.07.2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

* W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń okres składania wniosków zostanie wydłużony

 

/ Terminy oceny zgłoszeń do poszczególnych rund:

Runda

Okres inkubacji

Runda I

02.01.2019-28.02.2019*

Runda II

01.03.2019-31.08.2019

Runda III

15.08.2019-31.08.2020

Runda IV

01.09.2020-31.10.2020

Runda V

01.11.2020-31.03.2021

Runda VI

01.09.2021-31.12.2021

Runda VII

01.07.2022-31.08.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

* W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń okres oceny zostanie wydłużony

 

/ Terminy trwania poszczególnych rund inkubacji:

Runda

Okres inkubacji

Runda I

28.03.2019-30.09.2019

Runda II

01.10.2019-30.04.2020

Runda III

01.05.2020-31.10.2020

Runda IV

01.11.2020-30.04.2021

Runda V

01.05.2021-30.11.2021

Runda VI

01.01.2022-31.08.2022

Runda VII

01.09.2022-30.04.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Partnerstwo

- Lider: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
- Partnerzy Operacyjni: ARR „MARR” S.A. z Mielca, HugeTECH Sp. z o.o. z Rzeszowa, Kielecki Park Technologiczny

Ekosystem startupowy Platformy dopełniają duże firmy branżowe, uczelnie wyższe oraz Venture Capital.

 


 

Więcej informacji na stronie: startinpodkarpackie.pl

Koordynacją projektu w KPT zajmuje się Dział Inkubacji i Akceleracji:

Dorota Kamińska
tel: 41 278 72 11

Patrycja Dulęba
tel: 41 278 72 45

Karolina Bubicz
tel: 41 278 72 52

 


 

 

Projekt „Platformy Startowe Start In Podkarpackie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.