Aktualności

2020-04-30

Ulga dla Lokatorów na kolejne dwa miesiące

Decyzją prezydenta  Kielc, w kolejnych dwóch miesiącach (w maju i czerwcu), Lokatorzy KPT będą mogli ubiegać się o wsparcie w postaci ulgi do opłat czynszowych.

- Do tej pory pomogliśmy ponad 20 przedsiębiorcom. W tym trudnym czasie każda forma wsparcia ma znaczenie, zwłaszcza dla młodych firm - mówi Justyna Lichosik, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego.  

Z ulgi w maju lub czerwcu może skorzystać ta firma, która do tej pory z takiej możliwości nie korzystała.

Przyjęto również dwa możliwe warianty wyliczenia zmniejszenia przychodu:

Wariant 1 -  procentowy spadek przychodu w 2020r. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do miesiąca wcześniejszego.

Wariant 2 - procentowy spadek przychodu w 2020r. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do lutego 2020 r.

Zakres ulg przedstawia poniższa tabela:

 

 Lp. 

 Wariant 1: Procentowy spadek przychodu w 2020r. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do miesiąca wcześniejszego

lub

Wariant 2: Procentowy spadek przychodu w 2020r. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do miesiąca lutego 2020 r.

 Przysługująca procentowa ulga do opłat czynszowych z tytułu spadku dochodów

1

od 0 % do 39 %

0 % ulgi

2

od 40 % do 50 %

50 % ulgi

3

od 51 % do 75 %

75 % ulgi

4

76 % i powyżej

95 % ulgi

 

W celu obniżki czynszu, najemca powinien złożyć do dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego wniosek i wskazać w nim wysokość utraty przychodu. Należy także załączyć miesięczne sprawozdania finansowe za miesiące, co do których dokumentowany jest spadek przychodów.

Wniosek należy złożyć do 8 dnia miesiąca, którego może dotyczyć zwolnienie.

Dodatkowo, w kolejnych dwóch miesiącach tj. w lipcu i sierpniu 2020 r., lokatorzy będą mogli wnioskować o odroczenie płatności czynszu.

Ponadto najemcy lokali w Zespole Inkubatorów Technologicznych, rozliczanych w systemie ryczałtowym, którzy spełniają warunki do obniżenia czynszu, nabędą prawo do obniżenia opłaty eksploatacyjnej w miesiącu kwietniu o 30% stawki określonej w regulaminie naboru i funkcjonowania oraz w umowie najmu.

Jednocześnie, wobec wszystkich najemców lokali użytkowych, znajdujących się w budynkach będących w zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach, którzy podpisali umowy przed dniem 1 marca 2020 r., odstępuje się od dokonania waloryzacji czynszu w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2020, bez konieczności składania odrębnych wniosków.

Pliki do pobrania:

Wniosek za maj

Wniosek za czerwiec

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce

Powrót