Aktualności

2019-06-26

Poznaj Prawo Zamówień Publicznych

Zapraszamy na kolejne szkolenie w ramach Akademii KPT

Spotkanie odbędzie się 5 lipca br. w Kieleckim Parku Technologicznym, a tematyka będzie obejmować kwestie szeroko związane z Prawem Zamówień Publicznych. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, poznają formy czynności prawnych w kodeksie prawnym i zagadnienia związane z elektronizacją zamówień publicznych. Będzie to niezwykła okazja do poszerzenia wiedzy i rozwiania wszelkich wątpliwości związanych z procedurami obowiązującymi w PZP. Szkolenie poprowadzi Ewa Żak - konsultant, szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych.

Zagadnienia:

- Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi.

- Elektroniczna forma prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Formy czynności prawnych w kodeksie cywilnym (pisemna i elektroniczna).

- Podpis elektroniczny a zasada pisemności w prawie zamówień publicznych.

- Elektronizacja zamówień publicznych po wejściu w życie przepisów rozdziału 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Miniportal e-Zamówień - zasady działania.

- Definicja środków komunikacji elektronicznej dokumentu elektronicznego.

- Narzędzia i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych.

- Prowadzenie postępowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej krok po kroku.

- Możliwości odstąpienia od stosowania środków komunikacji elektronicznej.

- ESPD - przygotowywanie JEDZ przez zamawiającego oraz wykonawców.

- Przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych.

- Zasady podziału zamówienia na części i łączenia zamówień.

- Zasady udzielania zamówień publicznych oraz zasady udzielania zp do progu 30 tys. euro.

- Komunikacja zamawiającego z wykonawcami w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Opis przedmiotu zamówienia, ustalanie wartości zamówienia a nowe zasady planowania zamówień.

- Warunki udziału wykonawców w postępowaniu.

- Ogłoszenia, zasady publikacji ogłoszeń, SIWZ: przygotowanie; udostępnienie; wyjaśnienie treści; zmiana.

- Zasady prowadzenia przetargu nieograniczonego ze szczególnym uwzględnieniem „procedury odwróconej”:

- Oferta - zasady dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej po nowelizacji.

- Unieważnienie postępowania.

- Umowy w zamówieniach publicznych.

- Środki ochrony prawnej.

 

Spotkanie odbędzie się 05.07.2019 w godzinach 9.00-15.00

Koszt szkolenia: 150 zł

 

Zobacz jak zdobyć bilety

Wydarzenie na fb

 

Powrót