Społeczność KPT / Lokatorzy

Lokatorzy KPT to przede wszystkim zespół dobrze funkcjonujących przedsiębiorstw, oferujących szeroką gamę usług. Sprawdź co mogą dla Ciebie zrobić. Poszukaj firmy w spisie alfabetycznym lub skorzystaj z wyszukiwarki branżowej.

abc a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

KANCELARIA RACHUNKOWA LIBRA URSZULA GRABOWSKA

Wyróżnia nas odpowiedzialne, profesjonalne oraz życzliwe podejście do każdego Klienta. Nasza oferta skierowana jest do małych i średnich firm, start-upów oraz podmiotów z sektora NGO, między innymi fundacji i stowarzyszeń, prowadzących statutową działalność nieodpłatną, odpłatną oraz działalność gospodarczą.

 

 

W zakresie obsługi finansowo-księgowej oferujemy:

 • prowadzenie Ksiąg Handlowych,
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie Ewidencji Przychodów dla ryczałtu,
 • sporządzanie deklaracji z tytułu podatku PIT, CIT,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług, sporządzanie JPK_VAT, sporządzanie deklaracji INTRASTAT,
 • wsparcie przy rozliczaniu dotacji,
 • obsługę kadrowo-płacową,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS, PFRON, SODIR,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie biznesplanów przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • wsparcie podczas wdrażania systemu kontrolingu, rachunkowości zarządczej, BI oraz dedykowanego oprogramowania finansowo-księgowego.
Więcej

KIERUNEK FRANCJA Gildas Malandain

Zakres działalności obejmuje rozwój sprzedaży na rynki francuskojęzyczne, dopasowanie produktu do rynku docelowego oraz doprecyzowanie wymagań odbiorców w kontekscie możliwości produkcyjnych dostawców technologicznych w Polsce.

Jesteśmy nakierowani na produkty oparte na nowych technologiach lub na innych produktach innowacyjnych o wysokiej wartości dodanej.

Dodatkowo, wspieramy naszych klientów w przyciąganiu inwestorów francuskojęzycznych.

Wśród świadczonych usług znajdują się między innymi:

 • analiza potencjalnego rynku, prospekcja telefoniczna, składanie ofert
 • organizacja spotkań u kontrahenta lub na targach w Kielcach, w Polsce lub zagranicą
 • uzgadnianie specyfikacji technicznych oraz warunków handlowych
 • tłumaczenia
Więcej

KUZA PROJEKT Konrad Kałuża

Biuro projektowe KUZA PROJEKT oferuje najlepszą skuteczność w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych, budynków usługowych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, sklepów wielkopowierzchniowych, garaży, budynków gospodarczych.Oferujemy również adaptację projektów typowych, inwentaryzacje budowlane i powykonawcze, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania. Wyróżniamy się na tle konkurencji kompleksową obsługą, czyli wyręczymy Cię w uzyskaniu wszystkich formalności. Jesteśmy konkurencyjni dzięki naszemu wieloletniemu i wielopokoleniowemu doświadczeniu w projektowaniu, co ważne posiadamy uprawnienia architektoniczne.

Więcej

Karol Chorzępa DEVLOOP

Tworzenie i rozwijanie oprogramowania.

Więcej

Kielecka Grupa Mostowa Sp. z o.o.

Kielecka Grupa Mostowa powstała w 2020 roku jest pierwszą w regionie świętokrzyskim spółką o profilu projektowo-eksperckim w zakresie budownictwa mostowego.
Firma kontynuuje regionalne tradycje w dziedzinie mostownictwa wywodzące się jeszcze z lat 50 ubiegłego wieku, gdzie prymat na skalę kraju wiodło Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych.

Spółka specjalizuje się w projektowaniu oraz w wykonywaniu diagnostyki i ekspertyz technicznych z zakresu budownictwa mostowego na terenie całego kraju. Naszymi klientami są zarządcy dróg publicznych wszystkich szczebli. Szczególną specjalnością biura są konstrukcje wykonywane z betonu sprężonego. Firma posiada ugruntowane „know-how” oraz dysponuje pełnym zapleczem sprzętowym w zakresie prowadzonej działalności.
Zakres wykonywanych usług:
- projekty budowlane oraz wykonawcze konstrukcji inżynierskich,
- przeglądy podstawowe, rozszerzone oraz szczegółowe obiektów mostowych,
- diagnostyka materiałowa,
- ekspertyzy i opinie techniczne

Więcej

Kielecki Park Technologiczny

Kontiguit Sp. z o.o.

 Kontiguit is a forward-thinking IT company, firmly committed to providing exceptional solutions for businesses across all sectors. We strategically leverage the most advanced technologies through top-tier IT professionals to create innovative, tailor-made solutions that cater to the unique needs of your business.

   Our team is a diverse group of seasoned specialists from every field of IT programming and consulting. We specialize in AWS, DevOps tasks, as well as front-end and back-end technologies, thereby possessing the necessary skills to tackle a wide range of projects and challenges.

   We understand the transformative potential of technology. Our mission is to create solutions that boost operational efficiency, expedite work processes, and optimize communication.

   We invite you to visit our website www.kontiguit.com to learn more about our extensive capabilities.

   Kontiguit is more than just a provider of carefully selected IT professionals, we are your strategic partner in the pursuit of growth and in leveraging the power of technology to transform your business. As a symbol of belonging and connectivity, our name 'Kontiguit' is derived from 'Contiguity', encapsulating our ethos of creating seamless IT solutions and fostering strong, lasting partnerships. Contact us today to find out how our competencies can revolutionize your business operations.

Więcej