Poland Prize powered by Kielce Technology Park

Celem programu Poland Prize jest zachęcenie zagranicznych startupów do prowadzenia biznesu w Polsce m.in. dzięki wsparciu w rozpoczęciu i rozwoju działalności oraz włączeniu w polski ekosystem startupowy.

 


 

Akcelerator "Poland Prize powered by Kielce Technology Park" zakłada zrekrutowanie do programu min. 60 zagranicznych startupów. Kielecki Park Technologiczny, w podziale na 3 rundy akceleracyjne, zakwalifikuje 36 z nich do etapu soft-landingu a następnie akceleracji, w ramach których otrzymają pomoc w rejestracji spółki w Polsce oraz grant, który będą mogli przeznaczyć na wynagrodzenie zespołu, zakup usług, środków trwałych lub niematerialnych i prawnych lub działań informacyjno-promocyjnych. Dodatkowo wspierać ich będą opiekunowie biznesowi oraz mentorzy, którzy krok po kroku przeprowadzą ich przez najważniejsze etapy.

W ramach przedsięwzięcia, wybrane zespoły będą mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 250 tys. zł - na rozwój produktu startupu i przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia rozwiązania w firmie. Pomysły są realizowane według wytycznych partnera biznesowego każdego ze startupów, czyli przedsiębiorstwa, dla którego będą opracowywać rozwiązanie.

Program skierowany jest do startupów z całego świata, ale w pierwszej kolejności poszukiwane są pomysły biznesowe z takich państw, jak Ukraina, Białoruś, Czechy, Słowacja i Chorwacja.

Więcej informacji o projekcie, w tym o aktualnych wyzwaniach technologicznych i firmach, które przystąpiły do programu, można znaleźć na stronie: https://technopark.kielce.pl/polandprize

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne – Poland Prize.