Green Thinking Entrepreneur Youth - Zielone Myślenie Przedsiębiorczej Młodzieży

Green Thinking Entrepreneur Youth (Zielone myślenie przedsiębiorczej młodzieży) to kolejny projekt realizowany przez Kielecki Park Technologiczny w międzynarodowym konsorcjum, finansowany z Programu Erasmus+. 

 


 

Zmiana klimatu jest obecnie jednym z największych zagrożeń świata. Działania, które teraz podejmujemy mają ogromny wpływ na to, jak świat będzie wyglądał za 10, 20, czy 50 lat. Projekt Green Thinking realizowany jest z myślą o młodzieży, nauczycielach, młodych przedsiębiorcach, ale również zwykłych mieszkańcach regionów, z których pochodzą Partnerzy projektu. Głównym jego celem jest budowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej i klimatycznej, m.in. poprzez promowanie zielonej energii i korzyści wynikających z jej stosowania. Chodzi w nim także o zachęcanie do tworzenia firm, a przez to także miejsc pracy, w obszarach z zakresu zielonej przedsiębiorczości. Szansą na osiągnięcie tych założeń będą działania zmierzające do utworzenia tzw. Centrów Green Thinking. Będą one pełnić rolę platformy do dyskusji nad zmianami klimatycznymi, a także pobudzania i propagowania eko-świadomości. Narzędzie to służyć będzie także inicjowaniu współpracy nad innowacjami w zakresie zielonej gospodarki oraz wdrażania ekologicznych rozwiązań w firmach.

W ramach projektu powstaną 3 główne elementy:

  1. Raporty z badania klimatu i środowiska - analiza obecnej sytuacji oraz próba określenia wpływu rozwiązań opracowanych w projekcie na kwestie środowiska i klimatu w państwach partnerskich.
  2. Podręcznik zielonej przedsiębiorczości – zestaw wytycznych dla młodych przedsiębiorców w zakresie „zielonego myślenia” koncentrujący się na tym, jak funkcjonować z zielonymi przedsiębiorcami i zatrudnieniem w tych firmach, jakie umiejętności są potrzebne dla tego typu przedsiębiorstw, jak rozwiązywać problemy z odpadami i ich utylizacją. Ujęte zostaną również wartości etyczne w prowadzeniu działalności gospodarczej i edukacji ekologicznej.
  3. Platforma internetowa zawierająca zestaw gotowych rozwiązań takich jak: scenariusze, filmy, gry, kursy do wykorzystania przez nauczycieli podczas lekcji, na warsztatach i szkoleniach. Pomogą one nauczycielom w wartościowy i interesujący sposób edukować w sposób formalny i pozaformalny o zielonej przedsiębiorczości. -.
    Co ważne, z wypracowanych rozwiązań bezpłatnie skorzystać będzie mógł każdy komu bliskie są losy naszej planety.

 W skład konsorcjum projektowego wchodzą:
INOVATIF VE GIRISIMCI TOPLUM DERNEGI – Turcja (lider)
UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD – Rumunia
GMINA KIELCE/KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY - Polska
INSTITUT FÜR NACHHALTIGKEIT IN BILDUNG, ARBEIT UND KULTUR GBR - Niemcy
AVENTURA MARAO CLUBE - Portugalia
MEB TEFTIS KURULU BASKANLIGI - Turcja
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION – Turcja

 

Program: Erasmus+
Czas trwania projektu: kwiecień 2020 - marzec 2022 (24 miesiące)
Priorytet: Partnerstwa Strategiczne
Budżet cały projektu: 186 014,00 Euro
Budżet KPT: 25 288,00 Euro