Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality

Kielecki Park Technologiczny razem z partnerami z Turcji, Litwy, Hiszpanii, Grecji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch zaangażował się w projekt „VET R & D” (Szkoły zawodowe w procesie uczenia się działań B+R i innowacji poprzez wirtualną rzeczywistość), który ma na celu podniesienie umiejętności uczniów i nauczycieli z zakresu metod opracowywania i wdrażania działań B+R+I (badania, rozwój, innowacje).

 


 

Projekt jest kierowany do uczniów i nauczycieli szkół zawodowych, branżowych. Jego założeniem jest doskonalenie młodych ludzi w zakresie umiejętności rozpoznawania, rozwijania, wdrażania innowacji, niezbędnych w przedsiębiorstwach do zdobywania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej.

 

Efektem działań będzie e-book zawierający opracowania metodyki kształcenia zawodowego w obszarze badań, rozwoju i innowacji. Ma przygotować studentów i uczniów do wdrażania prac badawczych oraz innowacji. Opracowanie przedstawi nauczycielom oraz uczniom jak efektywnie realizować proces innowacyjny. Na bazie e-podręcznika opracowane zostaną aplikacje wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, których celem będzie aktywne uczenie B+R+I wśród uczniów.

 

Pierwotnie termin realizacji projektu wyznaczony był na listopad 2021 roku, jednak ze względu na sytuację epidemiczną został przedłużony do czerwca 2022 roku. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 150 tys. euro.

 


 

Lider Projektu:

Karamursel ilce Milli Egitim Mudurlugu – Turcja

 

Partnerzy Projektu:

CEKA Software R&D Ltd. – Turcja

Kauno buitiniu paslaugu ir verslo mokkykla – Litwa

IPF INTERNATIONAL CONSULTING SL – Hiszpania

EUROTRAINING EDUCATIONAL ORGANIZATION – Grecja

Dudley College of Technology – Wielka Brytania

EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL –  Włochy

Gmina Kielce/Kielecki Park Technologiczny –  Polska

 

Więcej informacji na temat projektu „VET R&D” pod nr 41 278 72 10.