Digital Innovation Hub KPT StartUp

Nazwa skrócona projektu: DIH KPT StartUp
Tytuł projektu: Digital Innovation Hub KPT StartUp
Czas trwania projektu : 10 miesięcy (01.03.2019. – 31.12.2019)
Program: Digital Innovation Hubs Enhanced Learning Programme w ramach HORIZON 2020 (EUC)

DIH KPT StartUp, to projekt zakwalifikowany do realizacji w konkursie na zbudowanie Digital Innovation Hub – konsorcjum wspierającego firmy w procesie cyfryzacji, tj. wprowadzania innowacyjnych rozwiązań cyfrowych. Projekt realizowany jest w ramach programu Digital Innovation Hubs Enhanced Learning Programme (DIHELP).

DIHELP dąży do opracowania jednolitego podejścia do wspierania firm w dążeniu do innowacyjności w państwach członkowskich UE na poziomie regionalnym, oferując program coachingu i mentoringu dla tzw. Digital Innovation Hubs (DIH). W ramach wsparcia zapewniany jest coaching w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania finansami oraz innowacjami, dostarczany zarówno w bezpośrednich spotkaniach, jak i zdalnie. Jako rezultat tego programu zostanie stworzony specyficzny dla danego sektora biznesplan dla DIH’u wspierający transformację cyfrową firm w regionie.

Digital Innovation Hub KPT StartUp (DIH KPT StartUp) jest partnerstwem, które będzie pomagać przedsiębiorstwom podnieść konkurencyjność rynkową poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru szeroko pojętych technologii cyfrowych. DIH KPT StartUp oferować będzie firmom w regionie kompleksowy dostęp do najnowszej wiedzy, doświadczenia i technologii (również infrastruktury technologicznej, konstrukcyjnej i pomiarowej), umożliwiających przetestowanie i wdrożenie innowacji cyfrowych odpowiednich dla ich produktów, procesów i modelu biznesowego. Wspomoże przedsiębiorców w dostępie do finansowania przedsięwzięć dla transformacji cyfrowej ułatwiając również kontakty pomiędzy dostawcami i użytkownikami.

W partnerstwie DIH KPT StartUp jest 6 podmiotów. Partnerstwo składa się z podmiotów publicznych i prywatnych posiadających wiedzę biznesową i technologiczną. Głównym założeniem jest kompleksowa obsługa startupów - poprzez szeroki zakres usług. DIH KPT StartUp zapewni wsparcie dla firm na każdym etapie ich rozwoju – od etapu innowacyjnego pomysłu, aż do etapu urynkowienia MVP, jeśli poszukują dalszego finansowania.

Koordynator projektu:
Kielecki Park Technologiczny

Partnerzy projektu:
Transition Technologies PSC Sp. z o.o.
CABIOMEDE Sp. z o.o.
ELWAS
Satus Starter Sp z o.o.
EMOBIO Sp. z o.o.
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Politechnika Świętokrzyska

 

Więcej informacji

Dorota Kamińska
tel: 41 278 72 11 lub 278 72 00 wew. 1011

dorota.kaminska@technopark.kielce.pl