Międzynarodowa Akademia Transferu Technologii (ITTA)

Celem projektu jest określenie rzeczywistych potrzeb sektora transferu technologii, opracowanie, przetestowania programu szkoleniowego i przeszkolenie ostatecznie łącznie 150 osób

 


 

Uczestnicy programu to zarówno osoby młode, studenci ostatnich lat, jak również pracownicy działów wdrożeniowych, badawczych firm oraz konsultanci biur transferu technologii, ośrodków własności intelektualnej, działów doradczych parków i inkubatorów technologicznych. Część osób będzie miała możliwość skorzystania ze szkoleń na poziomie krajowych, część natomiast weźmie udział w szkoleniach w grupach międzynarodowych. Pozwoli to na wymianę doświadczeń i wiedzy dotyczącego transferu technologii, dyskusji na temat napotykanych utrudnień, zawiłości prawnych. To właśnie wymiana wiedzy i doświadczeń w rezultacie jest najważniejszym założeniem Programu Erasmus+, dzięki niej kwalifikacje kadry się podniosą.

Opracowane zostaną skrypty szkoleniowe na bazie międzynarodowych doświadczeń, przetestowany zakres szkoleń.

Projekt skierowany jest do osób młodych pomiędzy 18-35 roku życia oraz pracowników biur transferu technologii, uczelni, działów badawczo-rozwojowych firm, parków, inkubatorów, funduszy inwestycyjnych.

Szkolenie odbędą się w każdym z krajów partnerskich, będą miały zarówno formę tradycyjną jak i e-learningową za pomocą zbudowanej platformy do kursów zdalnych.

Wartość projektu: 355 885,00 euro.
Czas trwania: 3 lata.
Projekt współfinansowany z Programu Erasmus+.
Lider: TUBITAK MARMARA TEKNOKENT A.S (Turcja)

Partnerzy: Kielecki Park Technologiczny (Polska); Park Technologiczny w Ljubljana (Słowenia), Park Technologiczny VARAZDIN (Chorwacja); Konsorcjum Innovative Capital (Bułgaria).