Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego - B i C

 

Celem projektu jest zwiększenie powierzchni uzbrojonych terenów inwestycyjnych - strefa B i C, a tym samym poprawa warunków do rozwoju MŚP w regionie świętokrzyskim

 


 

Efektem realizacji projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury. Celem projektu jest zwiększenie powierzchni uzbrojonych terenów inwestycyjnych, a tym samym poprawa warunków do rozwoju MŚP w regionie świętokrzyskim. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wzmocnieniu infrastruktury dedykowanej przedsiębiorstwom poprzez zwiększenie dostępności terenów oferujących warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach projektu wykonane zostanie uzbrojenie terenów inwestycyjnych będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Kielce na działkach zlokalizowanych w jednostce ewidencyjnej Kielce, w obrębie 0005, na dz. o nr ewid.: 6/358, 6/360, 6/361, 6/362, 6/363, 6/285, 6/359, 6/414, 6/288 - Strefa B oraz na działkach o nr ewid.: 5/67, 5/68, 5/69, 6/420 - Strefa C. Łączna powierzchnia strefy B i C to 7,59 ha. W ramach projektu przewidziano, że tereny inwestycyjne zostaną wyposażone we wszystkie instalacje (sieci), sanitarne (wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, ciepłociąg) oraz elektryczne i teletechniczne. Obie strefy podzielone zostaną na wyodrębnione ploty inwestycyjne. Każdy z plotów będzie wyposażony w wyżej wskazane media. Przewidziane sieci zakończone zostaną na każdej z działek studnią, skrzynką lub złączem kablowym, które umożliwią dalsze podłączenie odbiorcy. Każdy z plotów będzie posiadał również wjazdy/zjazdy, zostanie nadane mu właściwe ukształtowanie terenu z uwzględnieniem skomunikowania poszczególnych działek z drogą główną. Powstanie w ten sposób pełna infrastruktura, konieczna do lokacji przedsiębiorców w strefach.