Towards the Modernisation of Higher Education Institutiions in Uzbekistan

 


 

Projekt buduje tzw.: „trójkąt wiedzy: edukacja-innowacje-badania", koncentrując się na współpracy uczelni ze światem biznesu i władz publicznych i wsparciem w tym zakresie uczelni z Uzbekistanu.

Kielecki Park Technologiczny odpowiedzialny jest za wsparcie eksperckie w zakresie budowy 3 parków naukowo technologicznych przy uczelniach w miastach Bukhara, Namangan i Tashkient. Na każdej z uczelni powstać ma również Biuro Transferu Wiedzy, którego koncepcja i bizneplan powstają w ramach projektu.

Przedsięwzięcie przewiduje również cykl szkoleń dla środowiska naukowego oraz biznesowego w Uzbekistanie z zagadnień transferu technologii, partnerstwa publiczno-prywatnego, projektów badawczych, inkubacji przedsiębiorstw.

Partnerzy projektu:

 • Uniwersytet Ruse “Angel Kanchev” Bułgaria – lider
 • Kielecki Park Technologiczny, Polska
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
 • Uniwersytet Las Palmas de Gran Canaria, Hiszpania
 • Consulta Europa Projects and Innovation S.L., Hiszpania

Uzbekistan:

 • Bukhara Engineering-Technical Institute of High Technologies
 • Karshi Engineering-Economic Institute
 • Namangan Engineering Pedagogical Institute
 • Committee for coordination of science&technology development
 • Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Uzbekistan
 • "Uzbektourism" National Company
 • Educational Center Business Incubator of Bukhara
 • Research and Production Company “Express-Technolog” DPS