Utilizing innovation potential of urban ecosystems

Nazwa skrócona projektu (akronim): URBAN INNO
Tytuł projektu: Utilizing innovation potential of urban ecosystems
Czas trwania projektu : 36 miesięcy (01.06.2016. – 31.05.2019)
Budżet: 2.620.632,41 €
Program: Interreg Central Europe (Interreg Europa Środkowa)

URBAN INNO - "Wykorzystując innowacyjny potencjał ekosystemów miejskich" to projekt współfinansowany z Programu Interreg Europa Środkowa. Będzie podejmował wyzwanie, jakim jest bardziej innowacyjna i konkurencyjna Europa Środkowa, a w swoich działaniach dążył będzie do maksymalnego wykorzystania potencjału małych i średnich miejskich ekosystemów. By lepiej zagospodarować potencjał rozwojowy tychże, konieczne jest zaangażowanie i wzmocnienie relacji pomiędzy poszczególnymi członkami ekosystemów (decydentami; urzędnikami, przedstawicielami szeroko rozumianej administracji, naukowcami, organizacjami pozarządowymi a także samymi mieszkańcami miast i regionów w tym małych i średnich przedsiębiorstw).

URBAN INNO koncentruje się na maksymalnym wykorzystaniu potencjału drzemiącego w miejskich ekosystemach poprzez utworzenie w partnerskich regionach tzw. sieci/klastrów  quadruple helix. Poprzez rozwój i wdrażanie nowych metod i narzędzi, angażujących  końcowych użytkowników (tzw. ‘end users’), w tym kontekście – m.in. mieszkańców, małe i średnie przedsiębiorstwa, projekt przyczyni się do edukacji i zmotywowania użytkowników do zmian w swoich lokalnościach, a idąc dalej staną się oni inteligentnymi użytkownikami (tzw. ‘smart users’).

Rezultatami projektu w regionach partnerskich będą: pięć nowych sieci quarduple – helix oraz sześć regionalnych/miejskich planów rozwoju.

Równolegle zostanie opracowane i przetestowane 9 projektów pilotażowych które w partnerskich regionach będą wprowadzały i testowały nowe partycypacyjne metody i narzędzia.

Działania projektowe obejmują:

 • Powołanie w wybranych regionach innowacyjnych miejskich sieci/klastrów quadriple-helix
 • Opracowanie inteligentnego zestawu narzędzi I metod partycypacji
 • Wdrożenie i ocena narzędzi i metod partycypacji w procesach miejskich innowacji (tzw. projekty pilotażowe)
 • Rozwój międzynarodowej strategii współpracy na rzecz innowacji

 

Partnerzy projektu:

 1. CyberForum e.V., Niemcy
 2. Inno AG, Niemcy
 3. E-Institute; Instytut kompleksowych rozwiązań rozwojowych, Słowenia
 4. Gmina Maribor, Słowenia
 5. Politechnika w Koszycach, Słowacja
 6. Gmina Kielce/ Kielecki Park Technologiczny, Polska
 7. Miasto Rijeka, Chorwacja
 8. Ericsson Nikola Tesla d.d., Chorwacja
 9. Pannon Business Network Association, Węgry
 10. Research Burgenland GmbH, Austria
 11. Vorarlberg University of Applied Science, Austria
 12. InformaticaTrentina Spa, Włochy

Partnerzy stowarzyszeni:

 1. Dział Rozwoju Gospodarczego Miasta Karlsruhe, Niemcy
 2. Władze Vas County, Węgry
 3. Miasto Pinkafeld, Austria
 4. Miasto Hartberg, Austria
 5. Region Košice