Przedsiębiorczość w sektorze Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

IT Launch Box – Projekt jest odpowiedzią na zagrożenie płynące z niedostatecznej ilości pracowników wykwalifikowanych w zakresie umiejętności związanych z IT w Europie.

 


 

Cele Projektu

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie ilości przedsiębiorców działających w branży IT oraz wyposażenie młodych ludzi w umiejętności i wiedzę z zakresu tworzenia oprogramowania, czyniącą ich bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy.

Projekt skierowany jest do młodych bezrobotnych, potencjalnych przedsiębiorców, młodych przedsiębiorców oraz organizacji działających w sektorach publicznym, edukacyjnym, non profit i prywatnym.

Cel projektu realizowany będzie poprzez:

 • Utworzenie programu edukacyjnego w zakresie programowania i przedsiębiorczości (BootCamp) opartego na dwóch filarach – edukacyjnym (programowanie, produkcja gier, przedsiębiorczość) i praktycznym (praca przy realnych projektach w firmach). Program będzie realizowany przez różnorodne metody nauczania, m.in.: gry, rozwiązywanie realnych problemów poprzez gamifikację i otwartą edukację za pośrednictwem Internetu.
 • Stworzenie Platformy Mentoringowej online dla młodych ludzi którzy potrzebują wsparcia w zakresie rozwoju ich pomysłów biznesowych w sektorze IT lub generalnie rozwoju kariery zawodowej w tym obszarze. Platforma będzie miała za zadanie połączyć młodych, aspirujących przedsiębiorców z doświadczonymi mentorami biznesowymi.

 

Rezultaty pracy intelektualnej (Intelectual Outputs)

 • Stworzenie edukacyjnego programu dla potencjalnych przedsiębiorców z branży IT (BootCamp). Głównym założeniem programu będzie zapewnienie młodym ludziom umiejętności i wiedzy niezbędnych w obszarach związanych z tworzeniem oprogramowania oraz przedsiębiorczością.
 • Stworzenie Platformy Mentoringowej służącej wsparciu młodych poprzez możliwość zapoznania się z wiedzą i poradami mentorów którzy przysłużyli się rozwojowi sektora IT i mają doświadczenie w przedsiębiorczości.

Planowany okres realizacji: 18 m-cy od 01.11.2016 do 30.04.2018

Koordynator projektu:

 • Centrul de Excelenta Academica z Bukaresztu (Rumunia) - NGO

Partnerzy:

 • ISource DOO z Bitolii (Macedonia) – SME
 • Institute of Enterpreneurship Development IED z Larisy (Grecja) – NGO
 • Instituto Tecnologico de Aragon z Saragossy (Hiszpania) – JBR
 • Universidade Portucalense Infante D. Henrique z Porto (Portugalia) – Uniwersytet
 • Zavod Nefiks z Lublany (Słowenia) – NGO
 • Kielecki Park Technologiczny z Kielc (Polska) - JST