Platformy Startowe dla nowych pomysłów - Technopark BiznesHub

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków odpowiednich do powstawania i rozwoju innowacyjnych, technologicznych przedsiębiorstw.

 


 

Wsparcie projektu obejmie 60 nowo utworzonych przedsiębiorstw, które otrzymają indywidualne wsparcie niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego, aż do przygotowania odpowiedniego, realnego modelu biznesowego.

 

 

1.

 

Dla kogo?

 

Osoba indywidualna lub zespół osób w wieku 35 lat, którzy zgłaszają się do platformy, zaczynają od innowacyjnego pomysłu na produkt / usługę, które będą mogły być objęte wsparciem platformy, zaczynają przygotowywać innowacyjny produkt lub usługę w postaci wersji minimalnej Produktu.

 

2.

 

Jakie wsparcie?

 

 1. Animator platformy startowej zapewnia doradcze wsparcie inicjatorom rejestracji firmy.
 2. Prace nad rozwojem idei prowadzone są na podstawie indywidualnego programu inkubacyjnego przygotowanego do każdego rodzaju biznesu startupowego. Program inkubatora będzie składał się z podstawowych i specjalistycznych usług, skierowanych do potrzeb każdej firmy.
 3. Usługi w ramach programu obejmują:
 • podstawowe usługi inkubatora (np. dostęp do miejsc pracy, usługi księgowe, podatkowe, prawne, marketingowe i doradcze),
 • mentoring lub pomoc doświadczonych przedsiębiorców, inwestorów, aniołów biznesu i coachingu (np. biznesu, marketingu, finansów, technologii)
 • specjalistyczne usługi uzależnione od popytu i niezbędne do prowadzenia prac nad rozwojem nowej idei biznesowej (na przykład techniczny, technologii, inżynierii, technologii informacyjnych, jakości projektowania, marketingu, prawa), w tym testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji do przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego (weryfikacja kanałów sprzedaży, badania marketingowe, wsparcie organizacji itp.)

3.

 

Jak to działa?

 

 1. Autor wypełnia kwestionariusz, który opisuje jego pomysł na biznes i uzasadnia jego innowacyjny charakter. Stosowanie odbywa się w oparciu o centralną bazę danych utworzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na stronie internetowej platformystartowe.gov.pl.
 2. Panel ekspertów ocenia wnioski i rekomenduje pomysły, które mogą brać udział w procesie inkubacji.
 3. Najlepsi inicjatorzy mogą zarejestrować firmę startową w Polsce Wschodniej (w formie spółki kapitałowej, przy czym większość udziałów w nowej firmie powinien posiadać inicjator do 35 lat).
 4. Opiekun startupu przygotowuje plan inkubacji, a następnie podpisuje umowę inkubacyjną.
 5. Rozpoczęcie prac nad rozwojem pomysłu na przygotowanie minimum niezbędnej funkcjonalności produktu (MVP), które może trwać do 10 miesięcy.
 6. Firma po zakończeniu procesu inkubacji, która jest gotowa do wejścia na rynek z innowacyjnym produktem, otrzymuje pisemną rekomendację animatora platform, przez którego składali wniosek do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o bezzwrotną pomoc na kwotę 800 000 zł 1.1.2 PO PW.

 

 

4.

 

Kryteria oceny pomysłów

 

 1. Podstawowym kryterium oceny idei jest innowacja, tzn. stopień nowości produktu realizowanego w przyszłości w oparciu o pomysł. Innowacje są wymagane przynajmniej na szczeblu krajowym.
 2. Stopień nowości produktu można zaobserwować w kategorii:
 • nowy produkt na świecie, tworząc zupełnie nowy rynek;
 • nowy produkt (nowa linia produktów), umożliwiający wejście po raz pierwszy na istniejącym rynku;
 • dodatkowy produkt uzupełniający istniejące produkty;
 • ulepszenia istniejących produktów, poprawę osiągów lub większa postrzegana wartość, wejście na miejsce istniejących produktów;
 • produkt, który redukuje koszty i spełnia aktualne funkcje przy niższych kosztach.
 1. Ponadto przedstawione idee muszą być oceniane pod kątem:
 • niezbędności - jest coś, czego klienci chcą?
 • rentowności - są gotowi zapłacić za to? Jeśli nie, kto może za nie zapłacić?
 • wykonalności - jeśli problem może zostać rozwiązany?
 1.  W rekrutacji nie można przedstawiać pomysłów, które są już przedmiotem działalności inicjatora.
 2. Platforma startowa dla nowych pomysłów nie wyklucza pomysłów, które nie są ściśle związane z średnim i wysokim poziomem technologii. Musi jednak przedstawiać innowacyjne rozwiązania, które mogą być stosowane w codziennym życiu jako praktyka biznesowa lub jako produkt wykorzystujący nowe technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).

 

Projekt został zakończony, podsumowanie znajdziesz: http://www.technopark.kielce.pl/pl/aktualnosci/pokaz/1564,sukces_platform_startowych_dla_nowych_pomyslow

 


 

platformystartowe.gov.pl