Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego

Energetyczne
Centrum Nauki
Dowiedz się więcej
Skye
Incubator
Dowiedz się więcej
Biblioteka
materiałowa
Dowiedz się więcej
Fashion
Design
Dowiedz się więcej
Centrum
Druku 3D
Dowiedz się więcej
Hale
Produkcyjne
Dowiedz się więcej
Przeczytaj relacje z najważniejszych wydarzeń i etapów projektu, a także jego dokładny opis. Poznaj miejsce przyjazne i atrakcyjne dla inwestorów oraz najmłodszych wielbicieli nauki.
Dowiedz się więcej

Inwestycja pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego jest  przedsięwzięciem, które polega na rozbudowie Kieleckiego Parku Technologicznego. Dzięki projektowi powstała dodatkowa i nowoczesna infrastruktura, przygotowana z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą prowadzić działalność w stolicy województwa świętokrzyskiego.

 

1.

 

Rozbudowa Strefy 1 – Stworzenie Zespołu Inkubatorów Technologicznych Kieleckiego Parku Technologicznego

 

Kompleksowa modernizacja budynku WSU na potrzeby utworzenia Zespołu
Budowa parkingu dla Zespołu Inkubatorów Technologicznych KPT
Utworzenie przestrzeni coworkingowej w KPT


2.

 

Rozbudowa Strefy 2 – Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Centrum Technologicznego

 

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną
Budowa hal przemysłowych z zapleczem B+R, infrastrukturą socjalno-biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą
Adaptacja antresoli hali produkcyjnej CT wraz z podziałem pomieszczeń
Utworzenie Centrum Szybkiego Prototypowania LabDesign
Utworzenie Centrum Kompetencji i Kreatywności w zakresie Fashion Design
Utworzenie Centrum Kompetencji w zakresie CNC


3.

 

Rozbudowa części wspólnej Strefy 1 i Strefy 2 Kieleckiego Parku Technologicznego

 

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną
Budowa hal przemysłowych z zapleczem B+R, infrastrukturą socjalno-biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą
Adaptacja antresoli hali produkcyjnej CT wraz z podziałem pomieszczeń
Utworzenie Centrum Szybkiego Prototypowania LabDesign
Utworzenie Centrum Kompetencji i Kreatywności w zakresie Fashion Design
Utworzenie Centrum Kompetencji w zakresie CNC


Projekt jest w pełni komplementarny i wkomponowany pod względem funkcji i przeznaczenia w system społeczno – gospodarczy regionu. Jest kontynuacją działań KPT oraz uzupełnieniem dotychczasowej aktywności inwestycyjnej sektora publicznego i prywatnego w województwie świętokrzyskim. Efektem długofalowym funkcjonowania Kieleckiego Parku Technologicznego będzie rozwój nowoczesnej infrastruktury, przygotowanej z myślą o przedsiębiorcach opierających działalność na zaawansowanych technologiach oraz potencjalnych inwestorów. Ich pojawienie się w stolicy województwa świętokrzyskiego co będzie miało wpływ na ożywienie gospodarcze regionu. Ważnym elementem długofalowego oddziaływania będzie internacjonalizacja podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w ramach rozbudowanej infrastruktury, co wpłynie na wzrost atrakcyjności gospodarczej regionu i aktywności jego mieszkańców.

Fundusze Europejski - dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.