Nabór do Wirtualnego Inkubatora

Oferta „Wirtualnego Inkubatora” skierowana jest do przedsiębiorców, którzy do prowadzenia działalności nie potrzebują pomieszczenia biurowego. Jest to idealne rozwiązanie zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy świadczą usługi osobiście, osób prowadzących małe firmy czy jednoosobową działalność gospodarczą lub takich firm, które dopiero rozpoczynają działalność. Jest to korzystne dla osób posiadających jednoosobową działalność gospodarczą, które nie chcą łączyć adresu firmy z adresem zamieszkania, jak również dla startupów czy firm preferujących pracę zdalną.

 

Usługa „Wirtualny Inkubator” zapewnia możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa bez konieczności wynajmu biura.

Wirtualny Inkubator pozwala zaoszczędzić na wynajmie przestrzeni biurowej i opłatach za media, a pieniądze przeznaczyć na rozwój firmy.

 

Usługa pn. „Wirtualny Inkubator” polega na udostępnieniu przedsiębiorcy adresu Kieleckiego Parku Technologicznego na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej - jako adresu rejestracyjnego siedziby firmy i adresu korespondencyjnego oraz zapewnieniu obsługi korespondencji przychodzącej.

 

„Wirtualny Inkubator” to nie tylko sposób na ograniczenie kosztów wynajmu biura.

Dzięki usłudze „Wirtualny Inkubator” przedsiębiorca może zarejestrować swoją działalność pod najlepszym adresem w Kielcach i otrzymać opiekę biznesową - możliwość bezpłatnego korzystania z sal konferencyjnych oraz internetu bezprzewodowego, możliwość odbioru i skanowania korespondencji oraz umieszczenia informacji o firmie na witrynie internetowej KPT.

 

O przyjęcie do Wirtualnego Inkubatora mogą ubiegać się:
a)      osoby fizyczne posiadające pomysł na biznes (podmioty niezarejestrowane);
b)     osoby fizyczne ubiegające się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy lub innej instytucji (podmioty niezarejestrowane);
c)      przedsiębiorcy;
d)     inne osoby prawne.

 

 

Firmy, które chcą funkcjonować w Kieleckim Parku Technologicznym w ramach usługi „Wirtualnego Inkubatora” mają do wyboru trzy pakiety - tzw. Technopaki, które różnią się zakresem oferowanych usług.

  

  Technopak 1   Technopak 2  Technopak 3   Technopak 4 
76,00 zł netto / miesiąc 142,00 zł netto / miesiąc 

182,00 zł netto / miesiąc 

(142,00 zł netto + 40,00 zł netto) 

240,00 zł netto / miesiąc 
Możliwość korzystania z adresu KPT (25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6) do celów rejestracyjnych w Urzędach oraz do wykorzystywania na potrzeby marketingowe   ✔ 
 Możliwość korzystania z sal konferencyjnych w KPT oraz pokoi spotkań biznesowych
- po wykorzystaniu bezpłatnego limitu możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach zgodnie z Regulaminem Centrum Konferencyjnego i aktualnym Cennikiem

 

  

2 godziny bezpłatnego dostępu do wybranych pomieszczeń Centrum Konferencyjnego KPT**

 

  

3 godziny bezpłatnego dostępu do wybranych pomieszczeń Centrum Konferencyjnego KPT**

 

  

3 godziny bezpłatnego dostępu do wybranych pomieszczeń Centrum Konferencyjnego KPT**

 

  

4 godziny bezpłatnego dostępu do wybranych pomieszczeń Centrum Konferencyjnego KPT**

 Dostęp do bezprzewodowego Internetu w ramach oferty wynajmu sal Centrum Konferencyjnego KPT            
 Zamieszczanie na stronie internetowej KPT logo firmy wraz z krótkim opisem przedmiotu działalności Podmiotu i adresem strony internetowej            
 Obsługa korespondencji przychodzącej (odbiór
i skanowanie)
 X         
 Udostępnienie skrzynki pocztowej  

 

 X X 
 Udostępnienie segmentu
w archiwum do przechowywania korespondencji
X  X 

 X
 Przesyłanie wiadomości e-mail
z informacją o dostarczonej korespondencji
X   

wraz ze skanem korespondencji
(do 50 stron***)

wraz ze skanem korespondencji
(do 50 stron***)

wraz ze skanem korespondencji
(do 75 stron***)

 Wysyłanie korespondencji listem poleconym na wskazany adres
– do 500 g
 X   X   X    

wysyłka raz w tygodniu

Skanowanie faktur za usługę Wirtualnego Inkubatora w każdym miesiącu i przesłanie na podany w formularzu adres
e-mail
    
 
 
 
  

 

Do podanych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.


* Szczegóły zgodnie z zapisami w Regulaminie świadczenia usługi pn. „Wirtualny Inkubator” w Kieleckim Parku Technologicznym.
** (sale konferencyjne: Barcelona, Helsinki A, Helsinki B, Helsinki A+B, Rio, pokoje spotkań biznesowych) - po wcześniejszej rejestracji i zgodnie z regulaminem Centrum Konferencyjnego.
*** po wykorzystaniu bezpłatnego limitu może zostać naliczona opłata 0,50 zł brutto za stronę.


 

W celu rozpoczęcia współpracy należy wypełnienić Formularz Aplikacyjny, a następnie odesłać go drogą elektroniczną na adres: wirtualnyinkubator@technopark.kielce.pl lub dostarczyć (osobiście bądź za pośrednictwem poczty/kuriera) do sekretariatu KPT - pokój 0.15 w budynku ORANGE INC, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.

 

Wzór Formularza Aplikacyjnego, a także Regulamin świadczenia usługi oraz Cennik i wzór Umowy - znajdziecie Państwo w zakładce "Regulaminy i dokumenty".

 

Regulaminy i dokumenty

 

 

W przypadku zapytań prosimy o kontakt na adres email: wirtualnyinkubator@technopark.kielce.pl lub telefoniczny na poniżej wskazane numery:

Agnieszka Raczyńska
tel. 41 278 72 42 lub 278 72 00 wew. 1042

Aleksandra Kasza

tel. 41 278 72 41 lub 278 72 00 wew. 1001

Agnieszka Broniś
tel.41 278 72 43 lub 278 72 00 wew. 1043

 

——

 NABÓR DO KPT