Samorząd

Centrum Obsługi Inwestora

Kielecki Park Technologiczny od początku swojego istnienia aktywnie współpracuje z Urzędem Miasta w Kielcach w szczególności z Wydziałem Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta oraz Centrum Obsługi Inwestora, które działa w ramach Referatu Aktywizacji Gospodarczej. Wspólnie pracujemy na rzecz gospodarczej promocji Kielc, ukierunkowanej na zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych w obrębie naszego miasta. Realizujemy projekty mające na celu wzrost rozwoju gospodarczego i konkurencyjności Miasta i regionu.  Więcej na: www.um.kielce.pl, www.invest.kielce.pl.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętorzyskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Park aktywnie współpracuje w szczególności z Biurem Innowacji i Świętokrzyskim Centrum Obsługi Inwestora. Wraz z Biurem Innowacji realizuje Świętokrzyski System Innowacji, mający na celu budowę gospodarki opartej na wiedzy a także budowanie efektywnego systemu innowacji, a w efekcie stymulowanie rozwoju regionalnego i przyczynianie się do wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności regionu świętokrzyskiego poprzez tworzenie i wykorzystywanie wiedzy oraz innowacji.
Świętokrzyskie Centrum Obsługi Inwestora to podmiot działający na rzecz gospodarczej promocji województwa świętokrzyskiego, obejmującej w szczególności obsługę inwestorów zagranicznych, zainteresowanych prowadzeniem inwestycji w regionie, bądź nawiązaniem współpracy z przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w obszarze województwa. Więcej na www.sejmik.kielce.pl, www.spinno.pl.

Miejski Urząd Pracy

Miejski Urząd Pracy jest najmłodszym urzędem funkcjonującym na terenie Miasta Kielce. Powstał 1 stycznia 2009 roku jako odpowiedź na potrzeby miejskiego rynku pracy. Specjalizuje się w profesjonalnej obsłudze zarówno osób poszukujących zatrudnienia jak i pracodawców z terenu Kielc. Realizuje wszystkie formy aktywizacji swoich klientów: m. in. szkolenia, staże i przygotowania zawodowe. Miejski Urząd Pracy przyznaje również dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz środki na doposażenie stanowiska pracy. Udziela wsparcia doradczego osobom szukającym swojego miejsca na rynku pracy. Więcej na www.mup.kielce.pl.