Ośrodki Naukowe

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Prężnie działający ośrodek akademicki, współpracujący na wielu płaszczyznach z innymi ośrodkami naukowymi, z samorządem lokalnym, prowadzący szereg badań dla potrzeb regionu świętokrzyskiego. UJK jest jedną z najszybciej rozwijających się uczelni wyższych w Polsce. Ostatnie lata to sukcesywna rozbudowa nie tylko zaplecza materialnego uczelni ale również socjalnego i naukowego.
Uczelnia posiada siedem wydziałów: Humanistyczny, Matematyczno-Przyrodniczy, Nauk o Zdrowiu, Prawa Administracji i Zarządzania (ponad 8000 studentów), Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, oraz w filii w Piotrkowie Trybunalskim Filologiczno-Historyczny i Nauk Społecznych.
Więcej na www.ujk.edu.pl 

Politechnika Świętokrzyska

Jest największą uczelnią techniczną w regionie składającą się z czterech wydziałów: Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektrotechniki Automatyki i Informatyki, Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Kształci około 9000 studentów w ramach 15 kierunków i ponad 40 specjalności.
Uczelnia posiada prawa do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w sześciu dyscyplinach: automatyka i robotyka, budownictwo, inżynieria środowiska, elektrotechnika, mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn, a także prawa do habilitowania w trzech dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo oraz elektrotechnika. Politechnika jest uczelnią w pełni akademicką oferując studia I, II i III stopnia. Aktualnie Politechnika zatrudnia 395 nauczycieli akademickich.
Więcej na www.tu.kielce.pl 

Międzynarodowa Szkoła Designu w Padwie

(Scuola Italiana Design) powstała w 1991 roku. Misją uczelni jest kształcenie i wspieranie w profesjonalnym rozwoju przyszłych designerów oraz promocja wśród przedsiębiorstw kultury i wiedzy na temat wzornictwa. Do najważniejszych zadań uczelni należy także prowadzenie usług w zakresie doradztwa, konsultingu tj. wdrażania innowacyjnych produktów w przedsiębiorstwach. Szkoła Designu współpracowała dotychczas z 130 firmami, zarówno małymi jak i średnimi, a także potentatami na rynku. Chodzi między innymi o: Alfa Romeo, Aprilia, Benetton, Diesel, Ferrero, Fiat.
Więcej na www.scuolaitalianadesign.com.

Uniwersytet w Mariborze

Jest jedną z wiodących instytucji zapewniających doskonałe warunki dla rozwoju regionalnego w Słowenii. Uczelnia jest bardzo aktywna w obszarze współpracy międzynarodowej. Jest członkiem Stowarzyszenia Uczelni Europejskich oraz sieci ALADIN (ALpejsko ADriatyckie INicjatywy). Będący partnerem projektu Wydział Nauk Organizacyjnych ma ponad 50-letnią tradycję w zakresie edukacji. Obecnie realizuje programy w obszarze systemów informatycznych, zasobów ludzkich, systemów edukacyjnych, systemów dla biznesu i pracy.
Więcej na www.fov.uni-mb.si  

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Vorarlbergu

Ma udokumentowane doświadczenie w tworzeniu rozwiązań z zaangażowaniem ponad 100 przedsiębiorstw oraz organizacji międzynarodowych, jak również w efektywnym pozyskiwaniu finansowania i grantów ze źródeł zewnętrznych. Uczelnia współpracuje z przemysłem w ramach wysoko konkurencyjnych badań mających na celu tworzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze nauk stosowanych. Jako Uniwersytet Nauk Stosowanych uczelnia koncentruje się na współpracy z biznesem i przemysłem, a mianowicie na wzajemnym uczeniu się oraz wymianie wiedzy. Na potrzeby tej współpracy Uniwersytet skupił swoje zasoby w trzech strategicznych obszarach tj. mikro technologia, technologie ukierunkowane na użytkownika oraz inżynieria produktu i procesu. Uniwersytet chętnie udostępnia swoje rozwiązania zarówno małym i średnim firmom, jak też przedsiębiorcom międzynarodowym.
Więcej na: www.fnv.at 

Politechnika w Koszycach

Jest liderem rozwoju innowacji w sektorze technologii teleinformatycznych na Słowacji. Główne wydziały, których działalność odnosi się do biznesu, innowacji oraz gospodarki opartej na sieciach powiązań to: Wydział Ekonomii, Inżynierii oraz Informatyki, a także Wydział Górnictwa, Ekologii, Zarządzania i Geotechnologii (BERG). Projekty badawcze koncentrowały się dotychczas na tworzeniu powiązań biznesowych, socjoekonomicznych analizach wpływu technologii teleinformatycznych, e-biznesie oraz budowaniu zaufania w sieciach biznesowych. Ważne były także zarządzanie wiedzą, technologie internetowe, logistyka, e-administracja czy rozwój regionalny. Kadra uczelni posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych. Wśród realizowanych na skalę europejską projektów badawczo-rozwojowych wymienić należy WEBOCRACY (sieć wspierająca e-Demokrację), PRISMA (innowacyjne modele oraz oceny dla e-Biznesu), BEEP (najlepsze praktyki e-Europejskie), KNOWWEB (wsparcie sieci dla zarządzania wiedzą w firmie).
Więcej na: www.tuke.sk