Historia

Kiedy w 2006 roku powstał dokument "Strategia dla miasta Kielce na lata 2007-2020", wśród wielu zadań znalazło się powołanie parku naukowo-technologicznego. Założono, że nowa instytucja stanie się narzędziem służącym  rozwojowi i budowie gospodarki opartej na wiedzy. Działanie miałoby ogromny, pozytywny wpływ na wizerunek Kielc w oczach obecnych i potencjalnych inwestorów. Biorąc pod uwagę już dwukrotne próby powołania takiej inicjatywy w Kielcach, zadanie nie należało do łatwych. Realizacją zajęły się władze Miasta i zdeterminowana grupa młodych entuzjastów. Chcieliśmy zmienić sposób postrzegania naszego miasta. Receptą było stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości w regionie. W 2007 roku rozpoczęliśmy działania. Przy wsparciu Funduszy Unijnych opracowany a następnie zrealizowany został projekt pt. Kielecki Inkubator Technologiczny. Zdobyliśmy ogromne doświadczenie i wiedzę z zakresu prowadzenia takich inicjatyw w kraju i Europie. Zgromadziliśmy niezbędne dokumenty. Przedstawiliśmy społeczności lokalnej ideę parków technologicznych. Efekty naszej pracy i zaangażowania przyniósł początek 2008 roku. Udało się! 3 kwietnia 2008r powołano do życia Kielecki Park Technologiczny (KPT). Utworzenie KPT to sukces struktur samorządowych, środowisk naukowych i biznesowych, ale przede wszystkim kilkuosobowego młodego zespołu, który z determinacją dążył do zwiększenia konkurencyjności naszego regionu.

Pierwszy zapis w "Strategii dla miasta Kielce na lata 2007-2020" nt. inkubatora w Kielcach

Powołanie do życia Kieleckiego Parku Technologicznego

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Unią Europejską o wartości 20 mln Euro

Oddanie do użytku infrastruktury Inkubatora Technologicznego i Centrum Technologicznego

Podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie z Unią Europejską o wartości 119 mln zł.

Rozwój obszarów badawczo-rozwojowych Parku i oddanie do użytku nowej infrastruktury technologicznej.