Witamy na portalu KPT

Historia

Kiedy w 2006 roku powstał dokument "Strategia dla miasta Kielce na lata 2007-2020", wśród wielu zadań znalazło się powołanie parku naukowo-technologicznego. Założono, że nowa instytucja stanie się narzędziem służącym  rozwojowi i budowie gospodarki opartej na wiedzy. Działanie miałoby ogromny, pozytywny wpływ na wizerunek Kielc w oczach obecnych i potencjalnych inwestorów. Biorąc pod uwagę już dwukrotne próby powołania takiej inicjatywy w Kielcach, zadanie nie należało do łatwych. Realizacją zajęły się władze Miasta i zdeterminowana grupa młodych entuzjastów. Chcieliśmy zmienić sposób postrzegania naszego miasta. Receptą było stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości w regionie. W 2007 roku rozpoczęliśmy działania. Przy wsparciu Funduszy Unijnych opracowany a następnie zrealizowany został projekt pt. Kielecki Inkubator Technologiczny. Zdobyliśmy ogromne doświadczenie i wiedzę z zakresu prowadzenia takich inicjatyw w kraju i Europie. Zgromadziliśmy niezbędne dokumenty. Przedstawiliśmy społeczności lokalnej ideę parków technologicznych. Efekty naszej pracy i zaangażowania przyniósł początek 2008 roku. Udało się! 3 kwietnia 2008r powołano do życia Kielecki Park Technologiczny (KPT). Utworzenie KPT to sukces struktur samorządowych, środowisk naukowych i biznesowych, ale przede wszystkim kilkuosobowego młodego zespołu, który z determinacją dążył do zwiększenia konkurencyjności naszego regionu.

Pierwszy zapis w "Strategii dla miasta Kielce na lata 2007-2020" nt. inkubatora w Kielcach

Powołanie do życia Kieleckiego Parku Technologicznego

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Unią Europejską o wartości 20 mln Euro

Oddanie do użytku infrastruktury Inkubatora Technologicznego i Centrum Technologicznego

Podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie z Unią Europejską o wartości 119 mln zł.

Rozwój obszarów badawczo-rozwojowych Parku i oddanie do użytku nowej infrastruktury technologicznej.

Kalendarz wydarzeń

123456789101112131415161718192021222324252627282930
 • Transition Technologies S.A.
 • Green Building Studio Karol Bielecki
 • Kielecka Grupa Mostowa Sp. z o.o.
 • Utech Technics Sp. z o.o.
 • ActivTek
 • OptiBuy sp. z o.o.
 • AQUATECH S.A.
 • Domat Consulting
 • Medinice S.A.
 • Akademia MUAY THAI KIELCE
 • BBV Komponenty
 • Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Podopharm Sp. z o.o.
 • Centrum Badań i Certyfikacji Sp. z o. o.
 • Navimatik Sp. z o.o.
 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 • NOVAREG Sp. z o.o.
 • ape - Alternatywny Projekt Patrycja Biernacka
 • Tropem Przygody Sp. z o.o.
 • MICRON Sp. z o. o.
 • SimpleOutsourcing.pl Tercz Kaleta Molęda Spółka jawna
 • Fundacja Rozwoju Przemysłu
 • ROOT BD - Nowoczesne Budownictwo Drewniane
 • ALBIT Software sp. z o.o.
 • Schwarz Technology Poland Sp. z o.o.
 • Didactix IT Sp. z o. o.
 • BASKO-WRAP Liliana Skowron, Jacek Balcerzak Spółka Cywilna
 • Sourceful ICT
Rozwój Polski Wschodniej

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Działanie 1.3. Wspieranie Innowacji.

Kielecki Park Technologiczny posiada
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
wg normy PN-EN ISO 9001-2015

Copyright by Kielecki Park Technologiczny. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by LabDesign KPT, CMS by Producer