Energetyczne Centrum Nauki

Działalność zespołu ma na celu popularyzację nauki, kultury, techniki i nowoczesnych technologii oraz ukazanie nauki i techniki obecnej w życiu codziennym współczesnego człowieka. Do podstawowych zadań działu należy organizowanie popularnonaukowych pokazów, spotkań, warsztatów, szkoleń oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zespół odpowiada za tworzenie i udostępnianie wystaw interaktywnych umożliwiających samodzielne przeprowadzenie obserwacji oraz organizowanie uroczystości o charakterze naukowym, kulturalnym i artystycznym.

Magdalena Midziak

Magdalena Midziak

tel: 41 278 72 50 lub 278 72 00 wew. 1050
magdalena.midziak@technopark.kielce.pl
Ewa Czwartos

Ewa Czwartos

tel: 41 278 72 48 lub 278 72 00 wew.1048
ewa.czwartos@technopark.kielce.pl
Olena Horbenko

Olena Horbenko

tel: 41 278 72 48 lub 278 72 00 wew.1048
olena.horbenko@technopark.kielce.pl
Maria Marchalewska

Maria Marchalewska

tel: 41 278 72 50
Gabriela Woronkow

Gabriela Woronkow

tel: 41 278 72 48
Szymon Suchanek

Szymon Suchanek

tel: 41 278 72 50
Ewa Terelak

Ewa Terelak

tel: 41 278 72 48
Paulina Gajek

Paulina Gajek

tel: 41 278 72 48
Magdalena Osipowicz

Magdalena Osipowicz

tel: 41 278 72 48
Ewa Wsół

Ewa Wsół

tel: 41 278 72 50
Justyna Bukowska

Justyna Bukowska

tel: 41 278 72 49