Energetyczne Centrum Nauki

Działalność zespołu ma na celu popularyzację nauki, kultury, techniki i nowoczesnych technologii oraz ukazanie nauki i techniki obecnej w życiu codziennym współczesnego człowieka. Do podstawowych zadań działu należy organizowanie popularnonaukowych pokazów, spotkań, warsztatów, szkoleń oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zespół odpowiada za tworzenie i udostępnianie wystaw interaktywnych umożliwiających samodzielne przeprowadzenie obserwacji oraz organizowanie uroczystości o charakterze naukowym, kulturalnym i artystycznym.

Ewa Sęk-Gwiazda

Ewa Sęk-Gwiazda

Kierownik Działu

tel: 41 278 72 49 lub 278 72 00 wew. 1049
ewa.sek@technopark.kielce.pl
Magdalena Midziak

Magdalena Midziak

tel: 41 278 72 50 lub 278 72 00 wew. 1050
magdalena.midziak@technopark.kielce.pl
Maria Marchalewska

Maria Marchalewska

tel: 41 278 72 48 lub 278 72 00 wew.1048
maria.marchalewska@technopark.kielce.pl
Gabriela Woronkow

Gabriela Woronkow

tel: 41 278 72 48 lub 278 72 00 wew.1048
Paulina Gajek

Paulina Gajek

tel: 41 278 72 48 lub 278 72 00 wew.1048
paulina.gajek@technopark.kielce.pl
Ewa Terelak

Ewa Terelak

tel: 41 278 72 48 lub 278 72 00 wew.1048
Ewa Wsół

Ewa Wsół

tel: 41 278 72 50 lub 278 72 00 wew. 1050
ewa.wsol@technopark.kielce.pl
Justyna Bukowska-Kaczmarska

Justyna Bukowska-Kaczmarska

tel: 41 278 72 50 lub 278 72 00 wew. 1050
justyna.bukowska@technopark.kielce.pl
Agata Stępień

Agata Stępień

tel: 41 278 72 48 or 278 72 00 ext. 1048
agata.stepien@technopark.kielce.pl
Urszuła Tłuczkiewicz

Urszuła Tłuczkiewicz

tel: 41 278 72 48 wew. 1048
urszula.tluczkiewicz@technopark.kielce.pl
Ksenia Marsh

Ksenia Marsh

tel: 41 278 72 48 wew. 1048
ksenia.marsh@technopark.kielce.pl
Agnieszka Mikocka

Agnieszka Mikocka

tel: 41 278 72 48 lub 278 72 00 wew.1048
Daria Sobura

Daria Sobura

tel: 41 278 72 48 or 278 72 00 ext. 1048
Dominika Nowak

Dominika Nowak

tel: 41 278 72 48 or 278 72 00 ext. 1048