Energetyczne Centrum Nauki

Działalność zespołu ma na celu popularyzację nauki, kultury, techniki i nowoczesnych technologii oraz ukazanie nauki i techniki obecnej w życiu codziennym współczesnego człowieka. Do podstawowych zadań działu należy organizowanie popularnonaukowych pokazów, spotkań, warsztatów, szkoleń oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zespół odpowiada za tworzenie i udostępnianie wystaw interaktywnych umożliwiających samodzielne przeprowadzenie obserwacji oraz organizowanie uroczystości o charakterze naukowym, kulturalnym i artystycznym.

Monika Winecka-Drogosz

Monika Winecka-Drogosz

Koordynator Działu

tel: 41 278 72 49 lub 278 72 00 wew.1049
monika.drogosz@technopark.kielce.pl
Magdalena Długosz

Magdalena Długosz

tel: 41 278 72 48 lub 278 72 00 wew.1048
magdalena.dlugosz@technopark.kielce.pl
Karolina Baran

Karolina Baran

tel: 41 278 72 44 lub 278 72 00 wew.1034
karolina.baran@technopark.kielce.pl
Michał Nowak

Michał Nowak

tel: 41 278 72 50 lub 278 72 00 wew. 1050
michal.nowak@technopark.kielce.pl
Magdalena Midziak

Magdalena Midziak

tel: 41 278 72 50 lub 278 72 00 wew. 1050
magdalena.midziak@technopark.kielce.pl