Dział Organizacyjno - Administracyjny

Do podstawowych zadań działu należy prowadzenie obsługi kancelaryjnej biura i obiegu dokumentów, opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych, prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, rozpatrywanie interpelacji, koordynowanie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej, nadzór nad należnościami oraz procesem windykacyjnym, prowadzenie spraw związanych z naborami na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych oraz przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie postępowania rekrutacyjnego. 

Dział Organizacyjno–Administracyjny odpowiada również za realizację usługi pn. „Wirtualny Inkubator” świadczonej przez Kielecki Park Technologiczny na rzecz przedsiębiorców oraz za obsługę administracyjną umów w tym zakresie.

Usługa „Wirtualny Inkubator” polega na udostępnieniu przedsiębiorcy adresu Kieleckiego Park Technologiczny na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej jako adresu rejestracyjnego siedziby firmy i adresu korespondencyjnego,  zapewnieniu obsługi korespondencji przychodzącej oraz opiece biznesowej.

Agnieszka Broniś

Agnieszka Broniś

Kierownik Działu

tel: 41 278 72 43 lub 278 72 00 wew. 1043
agnieszka.bronis@technopark.kielce.pl
Agnieszka Raczyńska

Agnieszka Raczyńska

tel: tel. 41 278 72 42 lub 278 72 00 wew. 1042
agnieszka.raczynska@technopark.kielce.pl
Aleksandra Kasza

Aleksandra Kasza

tel: tel. 41 278 72 41 lub 278 72 00 wew. 1001
biuro@technopark.kielce.pl