Dział Zarządzania Infrastrukturą

Zespół realizuje zadania związane z rozwojem i realizacją procesów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego. Świadczy usługi związane z wynajęciem powierzchni biurowych, magazynowych, laboratoryjnych oraz konferencyjnych. Ponadto realizuje projekty promujące przedsiębiorczość i przyczyniające się do rozwoju gospodarczego Miasta Kielce oraz całego regionu świętokrzyskiego. Pracownicy działu koordynowali projekt budowy i wyposażenia Kieleckiego Parku Technologicznego.

Emilia Siwek

Emilia Siwek

Koordynator Działu

tel: 41 278 72 31 lub 278 72 00 wew. 1031
emilia.siwek@technopark.kielce.pl
Katarzyna Paździerz

Katarzyna Paździerz

tel: 41 278 72 46 lub 278 72 00 wew.1046
katarzyna.pazdzierz@technopark.kielce.pl
Anna Stąpór

Anna Stąpór

tel: 41 278 72 40 lub 278 72 00 wew. 1040
anna.stapor@technopark.kielce.pl
Michał Matachowski

Michał Matachowski

tel: 41 278 72 21 lub 278 72 00 wew. 1021
michal.matachowski@technopark.kielce.pl
Iwona Śmigielska

Iwona Śmigielska

tel: 41 278 72 12 lub 278 72 00 wew. 1012
iwona.smigielska@technopark.kielce.pl
Rafał Kaczmarzyk

Rafał Kaczmarzyk

tel: 41 278 72 19 lub 278 72 00 wew. 1019
rafal.kaczmarzyk@technopark.kielce.pl
Katarzyna Bembnowicz

Katarzyna Bembnowicz

tel: 41 278 72 37 lub 278 72 00 wew.1037
katarzyna.bembnowicz@technopark.kielce.pl
Karolina Grochowina

Karolina Grochowina

tel: 41 278 72 39 lub 278 72 00 wew.1039
karolina.grochowina@technopark.kielce.pl