Dział Projektów Rozwojowych

Zespół realizuje zadania związane z inicjowaniem, wspieraniem i realizacją działań mających na celu zapewnienie ciągłego rozwoju Kieleckiego Parku Technologicznego, dlatego też stale monitoruje trendy i kierunki gospodarcze. Nawiązujemy współpracę z kluczowymi partnerami w kraju, koordynujemy również udział KPT w międzynarodowych sieciach współpracy. W kompetencjach działu jest stała aktualizacja oferty inwestycyjnej Parku, pozyskiwanie i obsługa inwestorów oraz kontakty ze Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice”. Do zadań działu należy zapewnienie opieki biznesowej oraz wsparcie w postaci systemu szkoleń i doradztwa dla lokatorów KPT i firm zewnętrznych.

Ewelina Piotrowska

Ewelina Piotrowska

Kierownik Działu

tel: 41 278 72 09 wew. 1009
ewelina.piotrowska@technopark.kielce.pl
Monika Lewandowska

Monika Lewandowska

tel: 41 278 72 16 lub 278 72 00 wew.1016
monika.lewandowska@technopark.kielce.pl
Iwona Palmąka

Iwona Palmąka

tel: 41 278 72 07 lub 278 72 00 wew.1007
iwona.palmaka@technopark.kielce.pl
Katarzyna Mucharska

Katarzyna Mucharska

tel: 41 278 72 24 lub 278 72 00 wew.1024
katarzyna.mucharska@technopark.kielce.pl
Justyna Drel

Justyna Drel

tel: 41 278 72 73 wew. 1073
justyna.drel@technopark.kielce.pl