Dział Projektów Rozwojowych

Zespół realizuje zadania związane z inicjowaniem, wspieraniem i realizacją działań mających na celu zapewnienie ciągłego rozwoju Kieleckiego Parku Technologicznego, dlatego też stale monitoruje trendy i kierunki gospodarcze. Nawiązujemy współpracę z kluczowymi partnerami w kraju, koordynujemy również udział KPT w międzynarodowych sieciach współpracy. W kompetencjach działu jest stała aktualizacja oferty inwestycyjnej Parku, pozyskiwanie i obsługa inwestorów oraz kontakty ze Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice”. Do zadań działu należy zapewnienie opieki biznesowej oraz wsparcie w postaci systemu szkoleń i doradztwa dla lokatorów KPT i firm zewnętrznych.

Dominik Kraska

Dominik Kraska

Zastępca Dyrektora KPT

tel: 41 278 72 04 lub 278 72 00 wew.1004
dominik.kraska@technopark.kielce.pl
Katarzyna Wójcik

Katarzyna Wójcik

tel: 41 278 72 07 lub 278 72 00 wew. 1007
katarzyna.wojcik@technopark.kielce.pl
Anna Pabian-Lipska

Anna Pabian-Lipska

tel: 41 278 72 22 lub 278 72 00 wew. 1022
anna.lipska@technopark.kielce.pl
Monika Lewandowska

Monika Lewandowska

tel: 41 278 72 16 lub 278 72 00 wew.1016
monika.lewandowska@technopark.kielce.pl
Paulina Borończyk

Paulina Borończyk

tel: 41 278 72 10 lub 278 72 00 wew.1014
paulina.boronczyk@technopark.kielce.pl