Dział Inkubacji i Akceleracji

Dział odpowiada za organizowanie systemu inkubacji i akceleracji dla osób indywidualnych, lokatorów KPT i firm zewnętrznych. Zespół świadczy usługi prorozwojowe dla startupów, kojarzy partnerów w kraju i za granicą oraz rozwija współpracę sieciową między startupami i podmiotami zewnętrznymi. Pracownicy działu odpowiadają za przygotowanie, realizację oraz monitoring programów i projektów dotyczących rozwoju oferty wsparcia dla środowiska startupowego. Do zadań działu należy również organizowanie spotkań, konferencji, wydarzeń networkingowych związanych z transferem technologii innowacyjnych i młodych przedsiębiorców.

Dorota Kamińska

Dorota Kamińska

Kierownik Działu

tel: 41 278 72 11 lub 278 72 00 wew. 1011
dorota.kaminska@technopark.kielce.pl
Patrycja Dulęba

Patrycja Dulęba

tel: 41 278 72 45 lub 278 72 00 wew.1045
patrycja.duleba@technopark.kielce.pl
Diana Szwagrzyk

Diana Szwagrzyk

tel: 41 278 72 15 lub 278 72 00 wew.1015
diana.szwagrzyk@technopark.kielce.pl
Karolina Bubicz

Karolina Bubicz

tel: 41 278 72 52 lub 278 72 00 wew. 1052
karolina.bubicz@technopark.kielce.pl
Paulina Borończyk

Paulina Borończyk

tel: 41 278 72 10 lub 278 72 00 wew.1014
paulina.boronczyk@technopark.kielce.pl
Alina Skowerska

Alina Skowerska

tel: 41 278 72 13 wew. 1013
alina.skowerska@technopark.kielce.pl