Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Do podstawowych zadań Działu należy zapewnienie ciągłego rozwoju infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego poprzez planowanie, przygotowanie i realizację inwestycji. Zespół na bieżąco analizuje zapotrzebowanie rynku na nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Na tej podstawie realizuje projekty w celu pozyskania nowych powierzchni i terenów inwestycyjnych  przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Zespół prowadzi obsługę inwestorską działań inwestycyjnych wraz z przekazaniem gotowych obiektów do eksploatacji.
Emilia Siwek

Emilia Siwek

Kierownik Działu

tel: 41 278 72 31 lub 278 72 00 wew. 1031
emilia.siwek@technopark.kielce.pl
Angelika Mądry

Angelika Mądry

tel: 41 278 72 23 lub 278 72 00 wew. 1023
angelika.madry@technopark.kielce.pl
Marta Murawska

Marta Murawska

tel: 41 278 72 26 lub 278 72 00 wew. 1026
marta.murawska@technopark.kielce.pl