Dział Finansowo - Księgowy

Zespół zajmuje się prowadzeniem rachunkowości Kieleckiego Parku Technologicznego, sporządzaniem sprawozdań z zakresu księgowości oraz prowadzeniem rozliczeń z kontrahentami, zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym i Głównym Urzędem Statystycznym. Dział zajmuje się również rozliczeniami finansowymi dotyczącymi lokali użytkowych, powierzchni reklamowych KPT oraz świadczonych przez Park usług.

Krystyna Kundera-Sówka

Krystyna Kundera-Sówka

Główna Księgowa

tel: 41 278 72 05 lub 278 72 00 wew. 1005
krystyna.kundera@technopark.kielce.pl
Eliza Kotarzewska

Eliza Kotarzewska

tel: 41 278 72 08 lub 278 72 00 wew. 1008
eliza.kotarzewska@technopark.kielce.pl
Małgorzata Ciosek

Małgorzata Ciosek

tel: 41 278 72 10 lub 278 72 00 wew. 1010
malgorzata.ciosek@technopark.kielce.pl
Paulina Wojnarowicz

Paulina Wojnarowicz

tel: 41 278 72 18 lub 278 72 00 wew. 1018
paulina.wojnarowicz@technopark.kielce.pl
Monika Więckowska

Monika Więckowska

tel: 41 278 72 47 lub 278 72 00 wew. 1027
monika.wieckowska@technopark.kielce.pl