Kontakt

Kielecki Park Technologiczny

ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce

tel.: 41 278 72 00, Fax: 41 278 72 01

e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza

Justyna Lichosik

Justyna Lichosik

Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego
tel: 41 278 72 03 lub 278 72 00 wew. 1003
justyna.lichosik@technopark.kielce.pl
Dominik Kraska

Dominik Kraska

Zastępca Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego
tel: 41 278 72 04 lub 41 278 72 00 wew. 1004
dominik.kraska@technopark.kielce.pl
Krystyna Kundera-Sówka - Dział Finansowo - Księgowy

Krystyna Kundera-Sówka

Główna Księgowa
tel: 41 278 72 05 lub 278 72 00 wew. 1005
krystyna.kundera@technopark.kielce.pl
Emilia Siwek - Dział Zarządzania Infrastrukturą

Emilia Siwek

Koordynator Działu
tel: 41 278 72 31 lub 278 72 00 wew. 1031
emilia.siwek@technopark.kielce.pl
Joanna Rudawska - Dział Projektów Rozwojowych

Joanna Rudawska

Kierownik Działu
tel: 41 278 72 10 lub 278 72 00 wew.1010
joanna.rudawska@technopark.kielce.pl
Emilia Siwek - Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Emilia Siwek

Kierownik Działu
tel: 41 278 72 31 lub 278 72 00 wew. 1031
emilia.siwek@technopark.kielce.pl
Dorota Kamińska - Dział Inkubacji i Akceleracji

Dorota Kamińska

Kierownik Działu
tel: 41 278 72 11 lub 278 72 00 wew. 1011
dorota.kaminska@technopark.kielce.pl
Marcin Januchta - Dział Promocji i PR

Marcin Januchta

Kierownik Działu
tel: 41 278 72 35 lub 278 72 00 wew. 1035
marcin.januchta@technopark.kielce.pl
Joanna Rudawska - Energetyczne Centrum Nauki

Joanna Rudawska

Koordynator Działu
tel: 41 278 72 10 lub 278 72 00 wew.1010
joanna.rudawska@technopark.kielce.pl
Agnieszka Broniś - Dział Organizacyjno - Administracyjny

Agnieszka Broniś

Kierownik Działu
tel: 41 278 72 43 lub 278 72 00 wew. 1043
agnieszka.bronis@technopark.kielce.pl