Kontakt

Kielecki Park Technologiczny

ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce

tel.: 41 278 72 00

e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza

Justyna Lichosik

Justyna Lichosik

Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego
Dominik Kraska

Dominik Kraska

Zastępca Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego
tel: 41 278 72 04 lub 41 278 72 00 wew. 1004
dominik.kraska@technopark.kielce.pl
Krystyna Kundera-Sówka - Dział Finansowo - Księgowy

Krystyna Kundera-Sówka

Główna Księgowa
tel: 41 278 72 05 lub 278 72 00 wew. 1005
krystyna.kundera@technopark.kielce.pl
Emilia Siwek - Dział Zarządzania Infrastrukturą

Emilia Siwek

Koordynator Działu
tel: 41 278 72 31 lub 278 72 00 wew. 1031
emilia.siwek@technopark.kielce.pl
Ewelina Piotrowska - Dział Projektów Rozwojowych

Ewelina Piotrowska

Kierownik Działu
tel: 41 278 72 09 wew. 1009
ewelina.piotrowska@technopark.kielce.pl
Emilia Siwek - Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Emilia Siwek

Kierownik Działu
tel: 41 278 72 31 lub 278 72 00 wew. 1031
emilia.siwek@technopark.kielce.pl
Patrycja Dulęba - Dział Inkubacji i Akceleracji

Patrycja Dulęba

Kierownik Działu
tel: 41 278 72 45 lub 278 72 00 wew.1045
patrycja.duleba@technopark.kielce.pl
Beata Gawrońska - Dział Promocji i PR

Beata Gawrońska

Kierownik Działu
tel: 41 278 72 32 lub 278 72 00 wew. 1032
beata.gawronska@technopark.kielce.pl
Ewa Sęk-Gwiazda - Energetyczne Centrum Nauki

Ewa Sęk-Gwiazda

Kierownik Działu
tel: 41 278 72 49 lub 278 72 00 wew. 1049
ewa.sek@technopark.kielce.pl
Agnieszka Broniś - Dział Organizacyjno - Administracyjny

Agnieszka Broniś

Kierownik Działu
tel: 41 278 72 43 lub 278 72 00 wew. 1043
agnieszka.bronis@technopark.kielce.pl