Nabór do Centrum Technologicznego

Wynajem nieruchomości zabudowanych w Centrum Technologicznym, stanowiącym Strefę II Kieleckiego Parku Technologicznego, odbywa się na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XXXVI/654/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. z późn. zm. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości będących w trwałym zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego.

Nabór firm odbywa się w drodze przetargu nieograniczonego.

Informacja o przetargach (przykładowa dokumentacja przetargowa) znajduje się na stronie BIP Kieleckiego Parku Technologicznego w zakładce Ogłoszenia.

 

1.

Budynek usługowo - laboratoryjno - produkcyjny

 OULU TECH

Powierzchnia użytkowa 4 245,62 m2. Złożony z 8 modułów, każdy o powierzchni od 358 m2 do 410 m2 z możliwością niezależnego podziału i funkcjonowania.

Preferencje

Wynajmujący zakłada przyznanie preferencyjnych stawek najmu dla podmiotów działających na rynku nie dłużej niż 5 lat i kwalifikujących się do objęcia pomocą de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis i Rozporządzeniem Komisji nr 800/2008 uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

 Cena za m2 oraz preferencje zawarte każdorazowo w dokumentacji przetargowej.

 

2.

Hale produkcyjne

 SINGAPUR TECH

Hala o powierzchni 3064,64 m2 dzieli się na dwie podstawowe strefy funkcjonalne: biurowo – socjalną oraz produkcyjno – magazynową.

Cena za m2 oraz preferencje zawarte każdorazowo w dokumentacji przetargowej.

 YUYAO TECH

2 moduły o łącznej powierzchni 3914,38 m2. Każdy moduł składa się z hali produkcyjno – magazynowej i zaplecza socjalno – biurowego.

Cena za m2 oraz preferencje zawarte każdorazowo w dokumentacji przetargowej.

 RECIFE TECH

2 moduły o łącznej powierzchni 3914,38 m2. Każdy moduł składa się z hali produkcyjno – magazynowej i zaplecza socjalno – biurowego.

Cena za m2 oraz preferencje zawarte każdorazowo w dokumentacji przetargowej.

 ROMA TECH

Obiekt składa się z 10 modułów produkcyjno-biurowych zlokalizowanych na parterze hali o powierzchni od 555,14 m2 do 579,88 m2 oraz 10 lokali biurowych zlokalizowanych na antresoli o powierzchni od 181,02 m2 do 184 m2.

Całkowita powierzchnia Hali ROMA TECH to 8349,42 m2 w tym powierzchnia pod wynajem 7528,14 m2.

Cena za m2 oraz preferencje zawarte każdorazowo w dokumentacji przetargowej.

 


 

Preferencje
Wynajmujący zakłada przyznanie preferencyjnych stawek najmu dla podmiotów działających na rynku nie dłużej niż 5 lat i kwalifikujących się do objęcia pomocą de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis i Rozporządzeniem Komisji nr 800/2008 uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

 


 

Więcej informacji

Karolina Grochowina

tel: 41 278 72 39 lub 278 72 00 wew. 1039
karolina.grochowina@technopark.kielce.pl 


 

 

Regulaminy i dokumenty

 

——

 NABÓR DO KPT