Aktualności

2024-06-12

Nagrodzeni w konkursie - Najlepsza Praca Dyplomowa

Nagrodzono najlepsze prace dyplomowe


Poznaliśmy laureatów Konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Przedsięwzięcie zrealizowali po raz szósty Politechnika Świętokrzyska oraz Kielecki Park Technologiczny.


Pula nagród w tym roku wyniosła 13 000 zł. Konkurs dla studentów i absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej na najlepsze prace dyplomowe rozstrzygnięty. Nagrody główne otrzymało 13 absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej. Prace były oceniane w 13 dziedzinach. W sumie na konkurs wpłynęło 62 prace.


To wyjątkowy konkurs, bo ocena napisanych prac inżynierskich i magisterskich jest zewnętrzna, dokonana przez przedsiębiorców z regionu i nie tylko – podkreśla prof. Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.


Jest mi niezmiernie miło, że po raz piąty Kielecki Park Technologiczny ma przyjemność współorganizować z Politechniką Świętokrzyską Konkurs na pracę dyplomową. To świetna okazja do tego, aby połączyć środowisko biznesowe z akademickim – powiedziała Justyna Lichosik, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego.


Studenci otrzymali nagrody pieniężne oraz rzeczowe.


W konkursie mogli wziąć udział studenci wszystkich wydziałów uczelni i złożyć pracę do jednego z obszarów: architektura, automatyka, budownictwo drogowe i mostowe, budownictwo ogólne, ekonomia, elektrotechnika i elektronika, geodezja, informatyka, inżyniera danych, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska i OZE, mechanika i budowa maszyn, transport i logistyka.


Partnerzy i obszary:
1. Architektura – Vitrintec Sp. z o.o.
2. Automatyka – IT Control Sp. zo.o.
3. Budownictwo drogowe i mostowe – PBI Infrastruktura S. A.
4. Budownictwo ogólne – Mostostal Kielce S. A.
5. Ekonomia – Bank Gospodarstwa Krajowego
6. Elektrotechnika i elektronika – ZPUE S. A.
7. Geodezja – Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA
8. Informatyka – Transition Technologies PSC S. A.
9. Inżynieria danych – Celsium Sp. z o.o.
10. Inżynieria produkcji – MAN Bus Sp. z o.o.
11. Inżynieria środowiska i OZE - Instytut OZE Sp. z o.o.
12. Mechanika i budowa maszyn – Progress Eco S. A.
13. Transport i logistyka – KH-Kipper Sp. z o.o.

 

LISTA LAUREATÓW

1. Obszar: Architektura
Oceniający prace: Vitrintec
I miejsce: Weronika Kaczmarczyk
Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
Temat pracy: "CENTRUM KULTURY JAKO LOKALNA PRZESTRZEŃ KREATYWNA I NARZĘDZIE W PROCESIE TWORZENIA WIĘZI SPOŁECZNYCH"
Promotor: dr inż. arch. Sylwia Mochocka

2. Obszar: Automatyka
Oceniający prace: IT Control Sp. z o.o.
I miejsce: Przemysław Kłys
Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
Temat pracy: "PROJEKT SYSTEMU ZARZĄDZANIA PARKINGIEM SAMOCHODOWYM"
Promotor: dr inż. Michał Łaskawski


3. Obszar: Budownictwo drogowe i mostowe
Oceniający prace: PBI Infrastruktura S. A.
I miejsce: Aneta Misterkiewicz
Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
Temat pracy: "PROJEKT SKRZYŻOWANIA SKANALIZOWANEGO NA PRZECIĘCIU DROGI WOJEWÓDZKIEJ I GMINNEJ."
Promotor: dr inż. Małgorzata Cholewińska


4. Obszar: Budownictwo ogólne
Oceniający prace: Mostostal Kielce S. A.
I miejsce: Volodymyr Mazur
Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
Temat pracy: "PROJEKT PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI MASZYNOWNI SZYBU KOPALNI MYSŁOWICE ZE ZMIANĄ FUKNCJI PRZEMYSŁOWEJ NA SPOŁECZNO-KULTURALNĄ."
Promotor: dr inż. Urszula Pawlak


5. Obszar: Ekonomia
Oceniający prace: Bank Gospodarstwa Krajowego
I miejsce: Patrycja Szczechowska
Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
Temat pracy: "MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTYWANIA ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW DO EFEKTYWNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"
Promotor: dr Daria Moskwa-Bęczkowska


6. Obszar: Elektrotechnika i elektronika
Oceniający prace: ZPUE S. A.
I miejsce: Benjamin Sikorski
Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
Temat pracy: "ROBOT SORTUJĄCY NAPĘDZANY SILNIKIEM KROKOWYM I SIŁOWNIKAMI PNEUMATYCZNYMI."
Promotor: dr inż. Robert Kazała


7. Obszar: Geodezja
Oceniający prace: Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA
I miejsce: Dawid Mateńka
Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
Temat pracy: "PRACE GEODEZYJNE PRZY INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI W GMINIE STARE BABICE."
Promotor: dr inż. Ihor Romanyszyn


8. Obszar: Informatyka
Oceniający prace: TRANSITION TECHNOLOGIES PSC S.A.
I miejsce: Bartłomiej Marzec
Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
Temat pracy: "PROTOTYP RĘKAWICY HAPTYCZNEJ 3D"
Promotor: dr inż. Grzegorz Łukawski


9. Obszar: Inżynieria danych
Oceniający prace: Celsium Sp. z o.o.
I miejsce: Karol Chrzanowski
Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
Temat pracy: "ONTOLOGIA DANYCH POMIAROWYCH GENEROWANYCH PODCZAS PROCESU PRODUKCYJNEGO NA PRZYKŁADZIE SENSORA DRGAŃ."
Promotor: dr inż. Dariusz Dobrowolski


10. Obszar: Inżynieria produkcji
Oceniający prace: MAN Bus Sp. z o.o.
I miejsce: Klaudia Binkowska
Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
Temat pracy: "WAŻNOŚĆ SIŁ INICJUJĄCYCH DOSKONALENIE HOSHIN KANRI W RÓŻNYCH BRANŻACH."
Promotor: prof. n. tech. i n. ekon. dr hab. inż. Stanisław Borkowski


11. Obszar: Inżynieria środowiska i OZE
Oceniający prace: Instytut OZE Sp. z o.o.
I miejsce: Michał Matejek
Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
Temat pracy: "ANALIZA WPŁYWU EKSPLOTOWANYCH INSTALACJI OZE NA ŚRODOWISKO."
Promotor: dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk


12. Obszar: Mechanika i budowa maszyn
Oceniający prace: Progress Eco S.A.
I miejsce: Piotr Fudalewski
Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
Temat pracy: "OPRACOWANIE PROJEKTU KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNEGO GŁOWICY WIERTARSKIEJ O ZMIENNYM ROZSTAWIE WRZECION Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMÓW CAD/CAM."
Promotor: prof. dr hab. inż. Czesław Kundera


13. Obszar: Transport i logistyka
Oceniający prace: KH-KIPPER Sp. z o.o.
I miejsce: Marlena Szczepaniak
Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
Temat pracy: "ANALIZA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH UŁATWIAJĄCYCH TRANSPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH"
Promotor: dr hab. inż. Rafał Jurecki, prof. PŚk

Powrót