Aktualności

2024-06-04

VI Edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową

W tym roku studentki i studenci zgłaszali swoje prace w 14 kategoriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo drogowe i mostowe, Budownictwo ogólne, Ekonomia, Elektrotechnika i elektronika, Geodezja, Informatyka, Inżynieria danych, Inżynieria produkcji, Inżynieria środowiska i OZE, Mechanika i budowa maszyn, Transport i logistyka oraz Wzornictwo przemysłowe. Pomysły były oceniane anonimowo przez ekspertów z danej dziedziny, reprezentujących firmy partnerskie. Wśród kryteriów ewaluacji znalazły się takie aspekty, jak użyteczność i zbieżność z aktualnymi problemami kraju i regionu danego pomysłu, czy też samodzielność autora.

 

Partnerami konkursu i sponsorami nagród są Vitrintec, IT Control, PBI, Mostostal, Bank BGK, ZPUE, Industria, Transition Technologies PSC, Celsium, MAN Bus, Instytut OZE, Progress Eco, KH-Kipper oraz DS SMITH. Ich wieloletnie doświadczenie na rynku gwarantuje praktyczne i perspektywiczne podejście do oceny zgłoszonych projektów. Przedsiębiorcy otrzymują jednocześnie możliwość zapoznania się z nowymi perspektywami i kreatywnymi pomysłami, które w przyszłości mogą stać się realnymi łącznikiem między światem nauki i biznesu.

 

Pula nagród w konkursie wynosi 14000 zł. Autorki i autorów najwyżej ocenionych pomysłów poznamy podczas gali finałowej, która odbędzie się 12 czerwca 2024 roku w auli budynku „Energis", należącego do kampusu Politechniki Świętokrzyskiej.

Powrót