Aktualności

2024-01-30

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową - VI edycja

Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową, zorganizowany po raz szósty przez Kielecki Park Technologiczny oraz Akademickie Centrum Kariery Politechniki Świętokrzyskiej, stanowi unikalne przedsięwzięcie skierowane do ambitnych studentów, którzy pragną wykorzystać swoje naukowe umiejętności w praktyce biznesowej. Inicjatywa ta została stworzona w odpowiedzi na aktualne potrzeby rynku pracy, mając na celu stworzenie mostu pomiędzy światem akademickim a biznesowym.

Przedsiębiorcy, poszukując innowacyjnych rozwiązań, znajdują w konkursie doskonałą platformę do pozyskania świeżych perspektyw i kreatywnych pomysłów. Prace dyplomowe zgłaszane do konkursu mają potencjał usprawnienia funkcjonowania firm, wspomagając je w radzeniu sobie z wyzwaniami specyficznymi dla ich branży. W ten sposób, studenci nie tylko zdobywają cenne doświadczenie praktyczne, ale również wnoszą realne korzyści dla przedsiębiorstw.

Konkurs nie tylko promuje innowacyjność, ale także wspiera rozwiązanie konkretnych problemów biznesowych. Prace dyplomowe, prezentujące głęboką analizę i praktyczne zastosowanie wiedzy akademickiej, mają szansę nie tylko na nagrody, ale także na wdrożenie w życie. To unikalne podejście umożliwia praktyczne wykorzystanie potencjału badawczego młodych naukowców.

Jednym z głównych celów konkursu jest także transfer wiedzy z obszaru akademickiego do sfery biznesowej. Przedsięwzięcie nie tylko umożliwia przedsiębiorcom korzystanie z potencjału młodych umysłów, ale także sprzyja współpracy między uczelniami a sektorem prywatnym. W rezultacie, konkurs ten wpisuje się w szerszy kontekst budowania mostów pomiędzy światem nauki a biznesu, przyczyniając się do tworzenia ekosystemu sprzyjającego innowacjom.

Konkurs skierowany do studentów i absolwentów PŚk, którzy obronili prace licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w 2023 roku. Prace dyplomowe w obszarach: architektura, automatyka, budownictwo drogowe i mostowe, budownictwo ogólne, ekonomia, elektrotechnika i elektronika, geodezja, informatyka, inżyniera danych, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska i OZE, mechanika i budowa maszyn, transport i logistyka, wzornictwo przemysłowe – oceniane będą przez znanych i cenionych przedsiębiorców z regionu.

Nagroda główna dla laureata danego obszaru – 1 000 zł

Prace dyplomowe zgrane na Pendrive USB* (opisane imieniem i nazwiskiem + obszar) oraz z wydrukowanym Formularzem zgłoszeniowym i Oświadczeniem należy do 22 marca 2024 r. do godziny 14:30 należy dostarczyć osobiście do biura ACK.

W wyjątkowych sytuacjach (choroba, pobyt poza Kielcami) wysłać pocztą na adres: Akademickie Centrum Kariery, Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, bud. C, pok. 3.32, 25-314 Kielce (z dopiskiem – Praca na konkurs 2022/2023).

Regulamin i szczegółyhttps://ack.tu.kielce.pl/aktualnosci/konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa---vi-edycja-276.html  

Laureatów poznamy podczas uroczystego ogłoszenia wyników, które planowane jest na kwiecień 2024 r.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kielce.

Powrót