Aktualności

2023-03-07

Wspólnie dla biznesu i środowiska akademickiego

Kielecki Park Technologiczny oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego łączą siły na rzecz współpracy na linii nauka – studenci – sektor przedsiębiorstw. To efekt umowy, którą podpisały instytucje. 


Porozumienie ma na celu pozyskiwanie oraz wspieranie kontaktów integrujących środowisko nauki z biznesem, instytucjami samorządowymi i otoczenia biznesu działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego.

- Stawiamy na kieleckich studentów i widzimy ich w dwóch rolach. Kielecki Park Technologiczny z jednej strony jest zainteresowany tym, żeby młode osoby kreowały swoje przyszłe miejsca pracy zakładały nowe spółki - zaznacza Justyna Lichosik, Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego. - Oczywiście będziemy wspierać, żeby to były spółki technologiczne, spółki typu startup, ale staramy się też tworzyć tu dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, dla rozwoju innych firm. Chcielibyśmy, żeby młode osoby, które dzisiaj studiują na Uniwersytecie, tworzyły doskonałe kadry dla rozwoju województwa świętokrzyskiego, właśnie tutaj dostając fajne miejsca pracy, dobrze wynagradzane, miejsca, gdzie będą się spełniały również w roli zawodowej na etacie.

Jak podkreśla prof. dr hab. Stanisław Głuszek, Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: - Umowa ma służyć współpracy między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego a Kieleckim Parkiem Technologicznym, głównie rozwijaniu przedsiębiorczości w zakresie wspierania nowych technologii. Myślę, że mamy bardzo duże obszary do tego, żeby je zagospodarować, uczyć studentów przedsiębiorczości, zaangażować kadrę naukowo-dydaktyczną i dydaktyczną w rozwój przedsiębiorczości, no i żeby przekładało się to bardzo pozytywnie na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Porozumienie pomiędzy Kieleckim Parkiem Technologicznym a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego to kontynuacja nawiązanej już wcześniej współpracy, która wkracza na kolejne pola.


- Przedsiębiorcy, którzy są ulokowani na terenie Parku i ci, którzy w przyszłości chcą się tutaj ulokować zwracają uwagę na to, że potrzebują wykwalifikowanych kadr – kontynuuje Justyna Lichosik. - Będziemy sięgać po studentów i współpracować z różnymi wydziałami. Oczywiście będą wydziały, z którymi współpraca będzie bardziej naturalna i łatwiejsza. Już dzisiaj jest realizowana chociażby ze studentami informatyki czy dziennikarstwa, oczywiście również z wydziałami pedagogicznymi. Troszeczkę trudniej pewnie będzie się ona zawiązywała na wydziale medycznym, ale też jej nie wykluczamy - dodaje.

O kolejnych wspólnych krokach KPT i UJK na rzecz integracji środowiska akademickiego z biznesem będziemy informować.
Galeria zdjęć

Powrót