Aktualności

2022-05-06

Szkolenia z dofinansowaniem do 80%.

Nawet 80% dofinansowania dla firm na szkolenia otwarte i szyte na miarę potrzeb!

Jak to działa?

 Aby skorzystać z oferty dofinansowania wystarczą 4 proste kroki:

Krok 1 BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Wyszukaj Kielecki Park Technologiczny w Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) i sprawdź nasze szkolenia. Wybierz to, które Cię interesuje i wygeneruj Kartę usługi (PDF). Jeśli nie znalazłeś odpowiedniego szkolenia, skontaktuj się z nami – przygotujemy ofertę indywidualną na miarę Twoich potrzeb.

Krok 2 OPERATOR

Skontaktuj się z Operatorem Regionalnym województwa, w którym działasz. W województwie świętokrzyskim to Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (https://it.kielce.pl/) oraz  Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa (https://siph.com.pl/).

Wypełnij wniosek zgłoszeniowy i podpisz z Operatorem umowę o dofinansowanie.

Krok 3 SZKOLENIE

Stwórz konto swojej firmy w Bazie Usług Rozwojowych i zapisz się na szkolenie Kieleckiego Parku Technologicznego. Pamiętaj aby wpisać tzw. numer ID z umowy z Operatorem. Następnie skontaktuj się z nami, dokonaj płatności za usługę i weź udział w szkoleniu.

 Krok 4 REFUNDACJA

Po zrealizowanej usłudze zawnioskuj o refundację kosztów do Operatora.

 


 

 

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

1. Zaproponować szkolenia:

BUDOWA WIZERUNKU FIRMY – szkolenia obejmują zagadnienia: tożsamość a wizerunek przedsiębiorstwa, kreowanie marki, polityka informacyjna firmy, wizerunek w sieci, komunikacja wewnętrzna , wizerunek osobisty menedżerów i pracowników jako element składowy wizerunku firmy.

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM – poruszane zagadnienia to definicja zarzadzania przedsiębiorstwem, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, planowanie i jego okres, organizacja pracy, zarzadzanie zespołem, zarzadzanie czasem pracy, zarzadzanie zasobami ludzkimi ( zatrudnianie pracowników i jego rozwój), kontrola przedsiębiorstwa.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM W DOBIE PANDEMII – omawiana tematyka szkoleń dotyczy: specyfika zespołu rozproszonego, praca w zespołach rozproszonych, techniki minimalizowania chaosu, czarnych dziur i martwych punktów w pracy zespołowej, rola lidera zarządzającego zespołem rozproszonym, przepływ komunikacji w zespole rozproszonym, wyznaczanie celów i planowanie zadań w zespole rozproszonym.

KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE SUKCESU – kwestie poruszane podczas zajęć: zasady efektywnej komunikacji, bariery komunikacyjne, pomosty komunikacyjne, zasady aktywnego słuchania ze zrozumieniem, narzędzia kontroli rozmowy, asertywna komunikacja ze współpracownikami – komunikat ja, komunikacja perswazyjna, komunikacja niewerbalna, mowa ciała, wyzwania w pracy zespołowej i czynniki sukcesu zespołu.

MENADŻER 4.0 / PRAKTYCZNE WDROŻENIA W OBSZARZE PRZEMYSŁU – szkolenie dla pracowników średniego i wyższego szczebla w firmie, którzy są odpowiedzialni za praktyczne wdrożenie rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 .Daje możliwość uczestnikom szkolenia na pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z obszaru Przemysłu 4.0.

2. Stworzyć i zrealizować usługę na zamówienie Twojej firmy, dostosowane do jej bieżących potrzeb.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy!
e-mail: uslugirozwojowe@technopark.kielce.pl
tel. +48 41 278 72 73, +48 41 278 72 14

 


 

 

 

Kielecki Park Technologiczny jest instytucją otoczenia biznesu zarejestrowaną w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH. Usługi świadczone w ramach BUR – szkoleniowe i doradcze - posiadają możliwość dofinansowania od 50% do nawet 80%. W województwie świętokrzyskim jest to: maksymalnie 6 000,00 zł zwrotu za szkolenie dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika indywidualnego przedsiębiorstwa. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego uczestnika instytucjonalnego wynosi 60 000,00 zł na cały okres realizacji projektu. Aktualne szkolenia KPT w Bazie Usług Rozwojowych pod linkiem - SZKOLENIA.

Skontaktuj się z operatorem bazy odpowiedzialnym za miejsce rejestracji firmy - lista operatorów.

Regulamin szkoleń KPT

 

Powrót