Aktualności

2021-12-21

CREMEL – CREative MEdia Lab – Kreatywne laboratorium medialne

Cyfrowe publikacje, komunikacja i nowe media dla branży kreatywnej to główne zagadnienia projektu, jakiego realizację
w międzynarodowym partnerstwie rozpoczął Kielecki Park Technologiczny.

Kreatywność jest potężnym narzędziem dającym możliwość wyróżnienia się na tle konkurencji każdej firmie czy organizacji, zarówno działającej komercyjnie, jak i non for profit. Kreatywni ludzie w organizacji są kluczem do jej sukcesu, ponieważ generują pomysły, które pomagają sprostać wyzwaniom, napędzają rozwój sieci kontaktów biznesowych, w tym klientów i wzmacniają pozytywne doświadczenia użytkownika podczas zetknięcia z marką.

W projekcie CREMEL, Kielecki Park Technologiczny wspierał będzie branżę kreatywną i podmioty prowadzące różnorodną działalność, łączące w swojej ofercie i sposobie działania aspekty kulturowe z aspektami technologicznymi. To sektor, który bazuje właśnie na kreatywności – rozumianej jako umiejętność generowania innowacyjnych, nowatorskich rozwiązań (w tym technologii cyfrowych), często na styku kultury i sztuki. Do wspomnianego sektora możemy zaliczyć zarówno podmioty zajmujące się reklamą, promocją, grafiką, jak również modą, sztuką, rzemiosłem artystycznym czy grami oraz filmami. Kluczowym obszarem ich działania jest marketing, public relations, czyli kontakt z otoczeniem i dotarcie do odbiorcy. W obecnych czasach, gdzie narzędzia i techniki marketingowe cały czas się zmieniają, ważne jest stałe podnoszenie kompetencji przedstawicieli sektora kreatywnego, freelancerów, osób zarządzających firmami kreatywnymi, instytucjami otoczenia biznesu, jak również instytucjami kulturalnymi w tym obszarze.

- KPT wraz z partnerami zdiagnozowało potrzebę stałego rozwoju zawodowego w obszarze marketingu, PR, wizerunku i budowy marki właśnie wśród przedstawicieli sektora kreatywnego. Istotne jest wzmocnienie tych kompetencji wśród młodych ludzi, dla których branża kreatywna może być docelowym miejscem zatrudniania. Odpowiedzią na te potrzeby jest projekt CREMEL – CREative Media Lab – mówi Dominik Kraska, Zastępca Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego.

CREMEL to dwuletni międzynarodowy projekt, który obejmuje budowę sieci współpracy pomiędzy partnerami z różnych krajów, zaprojektowanie Akademii Kreatywności oraz stworzenie i zarządzanie platformą szkoleniową online, gdzie dostępne będą liczne szkolenia z obszaru marketingu.
W zależności od profilu partnera grupą docelową będą firmy, instytucje kultury i sztuki czy freelancerzy, młodzież defaworyzowana.

CREMEL ma na celu opracowanie puli bezpłatnych szkoleń, następnie przetestowanie ich na grupie wyłonionych trenerów, specjalistów, którzy będą ambasadorami metodyki Akademii Kreatywności
w krajach partnerskich. Będą one łączyć elementy kreatywności, kultury i sztuki z nowoczesnymi technologiami. Tematy planowane do poruszenia to między innymi:

- publikacje cyfrowe i gospodarka cyfrowa

- komunikacja, marketing i planowanie treści

- zarządzanie nowymi mediami, sieciami społecznymi i nowymi technologiami

- e-learning, Visual Design, Audio-Visual, Branding

- zarządzanie projektami i zrównoważony rozwój.

Szkolenia zostaną opracowane dzięki wiedzy i umiejętnościom międzynarodowego środowiska profesjonalistów od marketingu, zarówno z dziedziny biznesu, jak i nauki. Powstanie nowa inicjatywa, czyli Akademia Kreatywności, która przyjmie formę programu e-learningowego i zostanie zrealizowana bezpłatnie w każdym kraju partnerskim. Działania, zaplanowane w projekcie, to m.in. wydarzenia online i offline, webinaria na żywo, szkolenia stacjonarne, warsztaty praktyczne.
W ramach przedsięwzięcia przewidziano również bazę nagrań wideo oraz podcastów. Wszystko będzie wzmocnione bezpłatnym dostępem do interaktywnej platformy szkoleniowej, działającej jako wirtualna biblioteka open-source, gdzie partnerzy, trenerzy i organizacje zaangażowane w projekt mogą tworzyć, aktualizować i publikować treści dotyczące wybranych tematów szkoleniowych.  

Liderem projektu jest organizacja pozarządowa Radosas Idejas z Łotwy, specjalizująca się w edukacji, badaniach naukowych, integracji społeczeństwa, kulturze i rozwoju obszarów wiejskich, a także zagadnieniach i priorytetach UE. Obok Kieleckiego Parku Technologicznego partnerami są Krill Studio di Degli Atti Cosimo z Włoch – instytut szkoleniowy oferujący szeroką gamę webinariów; Associazione Distretto Produttivo Puglia Creativa z Włoch – klaster 150 podmiotów publicznych i prywatnych działających w dziedzinie kultury i kreatywności na arenie regionalnej; Lokalna razvojna agencija Pins z Chorwacji – organizacja non-profit zajmująca się badaniami i rozwojem w gospodarce oraz TREE AGENCY OU z Estonii – agencja zajmująca się strategią komunikacyjną i doradztwem w zakresie innowacji społecznych.

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ i trwać będzie przez 2 lata. 

Powrót